Doppingfåglar Podicipediformes

DOPPINGAR Podicipedidae
Häckningar: 5 par Balltorps våtmark, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Södra dammen, Hills golfbana, Mölndal (Lars Eric Rahm). 1 par Stora Gömysten (Silke Klick m fl). 1 par Axlemossen, Änggårdsbergen (Robert Ennerfelt m fl). 1 par Finnsmossen, Änggårdsbergen (Evamaria Ferm m fl). 1 par Holmedammet, Donsö (Gösta Olofsson). Minst 1 par Torslandaviken (Christer Fält m fl). Fynd under häckningstid: Observationer av fåglar i lämplig häckningsbiotop gjordes på ytterligare 4 lokaler.
Höga antal: 30 ex Torslandaviken 30.8 (Ola Wennberg). 22 ex Välen 9.10 (Göran Gustavsson).
Efter flera år av frågetecken och låga noteringar är det roligt att konstatera att 2019 blev ett riktigt fint smådoppingår, med många konstaterade häckningar och ovanligt stora ansamlingar om hösten. Elva konstaterade häckningar är det högsta antalet sedan 2011, och högstanoteringen om 30 exemplar är den största sedan 2009.
Magnus Rahm
Sommar: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 7.6 (Stefan Svanberg). 1 ad Torslandaviken 13.6 (Christer Fält). 1 ad Torslandaviken 24.6 (Christer Fält m fl). 1 1K Torslandaviken 1.8–2.9 (Magnus Persson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 18.8 (Stefan Svanberg m fl).
Vinter: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 1.12 (Stefan Svanberg). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 4.12 (Ulf Persson m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 8.12 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Askimsviken 22–30.12 (Hans Börjesson m fl).
Det hade varit intressant att veta vad ungfågeln som dök upp i Torslandaviken den 1 augusti hade för ursprung, om den hade kläckts i närheten eller flugit långt. Det var bara en av ganska många gråhakedoppingar som observerades i området under sommarmånaderna. Vinterskörden blev ganska mager men ändå inom vad som kan kallas normalt.
Magnus Rahm
Samtliga: Januari–februari: 1 ex Röds sund, Hönö 2–4.1 (Bo Brinkhoff m fl). Vår: 1 ex Räveskärsbukten, Hönö 25.3 (Daniel Laveson). 2 ex Landvettersjön 19.4 (Fredrik Andersson). 1 ex Torslandaviken 20.4 (Ola Wennberg m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 4.5 (Roger Eskilsson m fl). Höst: 1 ex Torslandaviken 6.10 (Magnus Persson). 1 ex Askimsviken 10.10 (Hans Börjesson). 3 ex Kippholmen, Björlanda 11.10 (Bo Brinkhoff). 5 ex Öxnäs 14.10 (Magnus Lundström). 1 ex Torslandaviken 3–19.11 (Jan Hellström m fl). 1 ad str S Rörö 17.11 (Per Björkman m fl). December: 1 ex Fotö 23.12 (Bo Brinkhoff). 1 ex Stora Rävholmen, Öckerö 23.12 (Bengt Karlsson).
En försiktig sammanställning ger minst 11 fynd av 16 exemplar, vilket är bra. Vinterfynd är ganska ovanliga i Göteborgsområdet men förekommer då och då, de senaste 25 åren har det gjorts en handfull fynd i både januari och december. Flocken om 5 ex är ovanligt stor, men faktiskt inte 2000-talets största eftersom en flock om 6 ex sträckte in vid Kråkudden, Hönö den 24 april 2004.
Magnus Rahm