Storkfåglar Ciconiiformes

STORKAR Ciconiidae
Samtliga: 1 ex str NV Lillhagens sandlycka 1.4 (Freddy Persson). 1 ex str N Öxnäs 18.4 (Stefan Svanberg).
2021 blev det femte året i rad med vita storkar i göteborgskt luftrum. Årets storkar sågs aldrig på marken vilket gör det svårt att veta om det var skånska, ringmärkta projektstorkar eller långresenärer från kontinenten.
Magnus Rahm