Praktfåglar Coraciiformes

KUNGSFISKARE Alcedinidae
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Noterades i Jonsered (Barbro Andreasson m fl), Välen (Hans Börjesson m fl), Rådasjöns naturreservat (Martin Johansson), Donsö (Gösta Olofsson), Lärjeåns dalgång (Jan Hellström m fl).
Övriga fynd: Vinter–vår: Sammanlagt 13 ex på 10 lokaler 1.1–26.3. 1 hane död Jonsered 26.1 (Ingemar BE Larsson). Höst–vinter: Sammanlagt 15 ex på 13 lokaler 19.8–30.12, maxantal 3 ex i Torslandaviken.
Efter fyra år i följd med häckning vid Jonsered fabriker påträffades en död hane redan i januari vilket kan vara anledningen till utebliven häckning. Antalet fynd under häckningstid såväl som övriga fynd är inom ramen för årliga fluktuationer.
Silke Klick