Doppingfåglar Podicipediformes

DOPPINGAR Podicipedidae
Häckningar: 1 par Bratteråsdammen, Kållered (Tomas Cahier). 1 par Balltorps våtmark, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Hills golfbana (Ove Ferling m fl). 1 par Lilla Gömysten, Askim (Aimon Niklasson m fl). 1 par Axlemossen, Änggårdsbergen (Rikard Fröberg m fl). 1 par Finnsmossen, Änggårdsbergen (Robert Ennerfelt m fl). 1 par Torslanda golfbana (Christer Fält). 1 par Kålsereds dammar, Björlanda (Pernilla Brandt m fl). Fynd under häckningstid: Observationer av fåglar i lämplig häckningsbiotop gjordes på ytterligare 9 lokaler.
Höga antal: 43 ex Välen 29.9 (Hans Börjesson). 30 ex Önnereds hamn 7.12 (Uno Unger).
Sammanlagt åtta lyckade häckningar är något färre än de senaste åren men helt inom variationen. Arten tycks ha varit på plats i nästan alla dammar som hyst smådopping på senare år, men i många fall kunde inte häckning med säkerhet konstateras. Det finns dessutom en rad dammar som var pålitliga för några år sedan men som varit tomma ett bra tag nu, till exempel Slätta damm och Klare mosse på Hisingen, så än finns plats för fler smådoppingar. I lilla Balltorps våtmark, där flera par brukar häcka, var det något sämre ställt än vanligt, med bara en observerad ungkull. I Välen slogs nytt antalsrekord, med sex doppingar fler än det bara ett år gamla rekordet. Man kan misstänka att decemberansamlingen i Önnereds hamn till stor del bestod av samma fåglar som i Välen.
Magnus Rahm
Samtliga: 2 ex Torslandaviken 20.4 (Jan-Olof Roos m fl). 1 ex Torslandaviken 23.4–3.5 (Joakim Cederlund m fl).
Efter ett år utan vår mest sällsynta dopping fick vi i år två fynd av tre exemplar. Fynden var urtypiska vad gäller både tid på året och lokal.
Magnus Rahm
Samtliga: 2 ex Långenäs, Askim 25.1 (Gösta Olofsson). 1 ex Torslandaviken 1.4–3.5 (Markus Lagerqvist m fl). 1 ex Stora Amundö 11.4 (Christopher Magnusson). 2 ad Fotö 14.4 (Thomas Karlsson). 1 1K Torslandaviken 20.8 (Anne-Catherine Ernehall m fl). 1 ad Torslandaviken 22.8 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Torslandaviken 4.9 (Ulf Sjögren). 2 ex Stora Amundö 13–20.11 (Lars Lundmark m fl). 1 ex Vrångö 17.12 (Peder Winding).
Nio fynd av tolv exemplar är en helt normal utdelning.
Magnus Rahm
Samtliga: Januari–februari: 1 ex Askims fjord 1.1 (Lars Lundmark m fl). Vår: Sammanlagt 7 ex 6.3–29.4. Sommar: 1 ex str S Vinga 30.7 (Magnus Hallgren m fl). 1 ex str N Vinga 15.8 (Musse Björklund m fl). Höst: Sammanlagt 19 ex 14.10–24.11.
Ett normalt år för gråhakedopping, med ganska gott om fynd på hösten. Enstaka fynd i skärgården i slutet av sommaren är inte ovanligt, men häckning har vi inte haft sedan den stora skrällen 2015 då ett par skred till häckning i Hökälla.
Magnus Rahm