Härfåglar och näshornsfåglar Bucerotiformes

HÄRFÅGLAR Upupidae
Samtliga: 1 ex Sisjöns skjutfält 16.4 (Lars Eric Rahm). 1 ex Krokslätt 21.4 (Malin Forsell). 1 ex Rörö 20.10 (gnm Ingemar Åhlund).
Andra halvan april och andra halvan oktober är de hetaste veckorna för härfågel, och årets fynd inföll mycket riktigt under dessa vår- respektive höstperioder. Vi kan inte veta om härfågeln som hittades i Krokslätt är samma fågel som flög förbi vid Sisjöns skjutfält några dagar tidigare, men visst förefaller det troligt. I så fall utgör fynden nummer 46 och 47 i rapportområdet. området.
Silke Klick