Pelikanfåglar Pelecaniformes

IBISAR Threskiornithidae
Samtliga: 2 2K Torslandaviken 4–9.7 (Ingemar BE Larsson m fl).
Ska skedstork bli årlig i rapportområdet? Sedan det första fyndet gjordes 2016 har vi nu fått sammanlagt fyra fynd. Torslandaviken är den obestridligt hetaste lokalen; alla våra skedstorkar har setts där.
Magnus Rahm
HÄGRAR Ardeidae
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 2 ex sp Hårssjön 22.3–11.6 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Torslandaviken 30.5 (Magnus Persson m fl).
Övriga fynd: Upp till 3 ex Torslandaviken 1.1–23.3 (Leif Jonasson m fl). 1 ex död Välen 24.2 (Uno Unger m fl). 1 ex Välen 28.2–7.3 (Ove Ferling m fl). Som mest 4 ex Torslandaviken 27.9–30.12 (Christer Fält m fl).
Ännu ett år med två tutande drommar i Hårssjön! Häckningsförsök genomförs med största sannolikhet nere i Hårssjöns dunkla vasshav varje år. Drommen i Torslandaviken i maj är däremot en udda fågel. Förmodligen rör det sig om en fågel som av någon anledning inte häckade eller hade misslyckats med sin häckning. Det är hursomhelst intressant att Torslandaviken blivit en sådan rördromsmagnet. Under 00-talet gjordes mest enstaka ströfynd där vissa år, men nu är arten en pålitlig övervintrare. I år slogs dessutom ett prydligt antalsrekord när minst fyra exemplar kunde räknas in den 29 december.
Magnus Rahm
Häckningar: 58 par Ängesholmen, Styrsö (Kjell Ove Andersson). 3 par Knipared, Bergum (Håkan Thorstensson).
Korrigering: 1 par Södra Röden, Nordre älvs fjord 2020 utgår.
Den gamla, anrika kolonin på Ängesholmen växer sakta men säkert; 2019 häckade 39 par där. Den lilla kolonin i Knipared kämpar vidare men tycks möjligen vara på tillbakagång. I fjolårets rapport hurrade vi över att ha fått en ny häcklokal, men det visade sig dessvärre vara en felinmatning.
Magnus Rahm
Samtliga: Januari: 1 ex Gullö, Säve 10.1 (Anders Hansson m fl). Höst: Sammanlagt ca 45 ex 5.8–23.11. December: 1 ex Torslandaviken 29.12 (Magnus Persson m fl). Höga antal: Upp till 8 ex Öxnäs 4.9–30.10 (Anders Olsson m fl). 7 ex Torslandaviken 5.9 (Aleksandar Azaric m fl). 4 ex str NO Klarvik, Björkö 14.11 (Kristoffer Lager).
Ägretthägerns framfart fortsätter. I år gjordes så många fynd att det mest är en gissningslek att bedöma hur många individer som var inblandade. Det är tydligt att hösten är ägretthägerns stora årstid i Göteborgsområdet och nästan alla fynd gjordes mellan augusti och november. I år gjordes faktiskt inte ett enda fynd under våren. Däremot fick vi två vinterfynd, ett vardera i januari och december. Ägretthäger är numera att betrakta som en sparsam eller sällsynt övervintrare i södra Sverige.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex Stora Amundö 19–24.5 (Henrik Eriksson m fl). 1 ex Ängesholmen, Styrsö 25.5 (Andy Hultberg m fl).
En något rastlös silkeshäger gästade oss i slutet av maj. Den höll mestadels till i viken söder om Stora Amundö, men vad man får anta var samma individ sågs även någon dag senare vid Ängesholmen i sundet mellan Styrsö och Donsö. Fyndet utgör rapportområdets elfte, och en stor majoritet har gjorts mellan början av maj och början av juni.
Magnus Rahm