Duvfåglar Columbiformes

DUVOR Columbidae
Häckningar: 1 par Askesby (Tommy Järås). Fynd under häckningstid: 5 ex sp Bokedalen, Jonsered 14.3–27.6 (Leif Jonasson m fl). 1 ex sp Djupedal 17.3 (Uno Unger). 3 ex sp Björsjöås, Vättlefjäll 15.4 (Stefan Svanberg). 4 ex sp Hakered 8.5–1.6 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex sp Välen 22.5 (Stefan Andersson m fl). 1 ex sp Ragnhildsholmen 9.6 (Torbjörn Arvidsson). 1 ex sp Roten, Vättlefjäll 18.6 (Hans Börjesson). 2 ex sp Torp 14–16.7 (Lars Erik Norbäck m fl). 2 ex Öxnäs 29.7 (Mikael Sundberg).
En häckning i Askesby samt ca tolv revir till utifrån lägre häckningskriterier är ett utfall som ligger inom den typiska variationen av upptäckta skogsduvehäckningar i Göteborgsområdet.
Ola Bäckman
Höga antal: 2 300 ex str S Brudarebacken 9.10 (Jan-Åke Noresson m fl). 11 500 ex str S Brudarebacken 10.10 (Tina Widén m fl). 6 000 ex str S Göteborgs hamn 11.10 (Jan Mogol). 5 000 ex str S Trolltjärn 12.10 (Aimon Niklasson).
Årets toppnoteringar får anses vara bra sett till senare år men står sig som vanligt ganska slätt jämfört med åren då Smithska udden hårdbevakades. Där, på vad som förefaller vara områdets bästa sträcklokal för ringduva, var det vanligt med femsiffriga antal. Rekordet för rapportområdet går dock tillbaka ända till den 13 oktober 1984 då 33 400 duvor noterades från Hönö. Årets topp på 11 500 exemplar från Brudarebacken är dock faktiskt det högsta antalet sedan 2009.
Ola Bäckman
Häckningar: 1 par Bagglebo, Öckerö (Bengt Karlsson). 1 par Söderlingska parken, Majorna (Peter Andersson). 1 par Älvsborgsgatan, Kungsladugård (Jan Hellström m fl). 1 par Fridhemsgatan, Kungsladugård (Sebastian Ekbom). Fynd under häckningstid: Observationer från ytterligare ca 40 lokaler i Göteborgs kommun, 15 lokaler i Öckerö kommun och 6 lokaler i Mölndals kommun.
Höga antal: 63 ex Sandarna 21.11 (Stefan Svensson). 70 ex Sjöbergen 19.12 (Hans Falklind).
Områdets population av turkduva förefaller vara stabil. Många häckningar går förstås förbi onoterade och årets fyra konstaterade sådana rimmar väl med de senaste årens observationer. Förekomsten är relativt spridd men klart starkast fäste har arten fortsatt i de västra stadsdelarna och då som mest koncentrerat till området kring Majorna.
Ola Bäckman