Skärrfåglar Caprimulgiformes

NATTSKÄRROR Caprimulgidae
Häckningar: 1 par Vättlefjäll, Angered (Lars Erik Norbäck). Fynd under häckningstid: 68 fynd av 97 ex på 64 lokaler.
Höga antal: 4 ex sp Björlanda skjutfält 29.5–7.6 (John Fjörtoft Karlsen m fl). 5 ex Hassledalsbergen, Askim 3.6 (Magnus Levin). 4 ex sp Hörsickan, Mölndal 5–17.6 (Lars-Olof Sandberg m fl). 4 ex sp Bergum 5.6 (Magnus Unger).
En häckning kunde konstateras i Vättlefjäll där en dununge observerades. Nattskärror trivs på karga tallhedar som är vanliga runtom i rapportområdet, och även om det säkerligen är rätt vanligt med häckningar på dessa lokaler så är det långt ifrån årligen det faktiskt konstateras, t ex genom att ovetande stöta på en ruvande fågel eller genom att observera dunungar. Fynden under häckningstid var något fler än tidigare år, dock med den sedvanliga risken för dubbelräkning när det gäller surrande skärror.
Silke Klick