Ugglefåglar Strigiformes

UGGLOR Strigidae
Samtliga: 1 ex sp Björröd, Landvetter 24.1 (Marcus Svensson). 1 ex sp Höga Svedjan, Björketorp 30.1–23.2 (Elon Wismén m fl). 1 ex Raketjärn, Landvetter 12.2 (Johan Karlström m fl).
Med inga häckningar, spelande ugglor på två lokaler och utöver det bara ett enda fynd så går inte 2021 till historien som ett anmärkningsvärt sparvuggleår, dock ändå inom ramen för det normala. Angränsande rapportområden har haft ovanligt få sparvugglor, bara bråkdelar av ett mer vanligt uppträdande utanför invasionsår.
Silke Klick
Samtliga: Vinter: 1 ex Öxnäs 29.1–19.2 (Nils Abrahamsson m fl). Vår: Sammanlagt 9 fynd av 11 ex 20.4 – 30.5. Höst: Sammanlagt 5 fynd av 7 ex 3.10 – 2.11.
Totalantalet 19 ex är mindre än hälften av det 50-tal jordugglor som noterades 2012, som var det hittills bästa året. 2021 är således ett tämligen normalt år för jorduggla, om än något åt det lägre hållet.
Silke Klick
Häckningar: 1 par Öxnäs (Staffan Larsson m fl).
Övriga fynd: 1 ex Öxnäs 22–24.2 (Per Lundgren m fl). 1 ex Vinga 1.5 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Gullö, Säve 3.5 (John Thulin). 1 ex Välen 12.5 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Änggårdsbergen 31.7 (Magnus Rahm). 1 ex Ganlet 20.9 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Öjersjö 21.9 (Louise Persdon). 1 ex Rörö 30.10 (Lars Bruzell). 1 ex Hönö 31.10 (Per Björkman m fl). 1 ex död Hönö 6.12 (gnm Martin Alexandersson). 1 ex Välen 12.12 (Johan Svedholm).
Efter fjolårets skräll med hela fem häckningar så är vi tillbaka till ett normalläge med bara en häckning. Vi har nu haft häckande hornuggla tre år på raken. Totalt 11 övriga fynd noterades vilket är något fler än vanligt. Bland dessa gjordes fyra på våren och sju på hösten/vintern, varav en död uggla. Uppträdandet av hornuggla varierar kraftigt med varierande tillgång på gnagare, och 2021 kan ändå betraktas som ganska normalt.
Silke Klick
Häckningar: 2 häckningar, varav en misslyckad och en där paret fick ut 2 ungar.
Ytterligare revir: 5–6 ytterligare revir.
Årets två ungar är dubbelt så många som fjolårets bottennapp, men det innebär inte att det går bra för berguvarna i Göteborgsområdet. Antalet aktiva revir har varierat mellan fem och tio de senaste åren, utan någon märkbar trend. Det är tyvärr häckningsframgångarna som har varit mycket skrala i några år.
Silke Klick