Falkfåglar Falconiformes

FALKAR Falconidae
Samtliga: 1 hona Torslandaviken 24.5 (John Andersson m fl). 1 1K str S Brudarebacken 26.8 (Jonas Bergman Laurila m fl).
Två fynd av aftonfalk gjordes i år, ett i Bohuslän i maj och ett i Västergötland under sensommaren. 2019 var ett toppår för arten i rapportområdet med hela åtta fynd, men 2020 uteblev arten däremot helt, så årets två fynd får anses som en återgång till det normala.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Göteborgs kommun (Tommy Järås).
En lyckad häckning genomfördes i rapportområdet. Alarmerande rapporter finns att pilgrimsfalken drabbats allvarligt av fågelinfluensan vilket orsakat en kraftig nedgång i antalet lyckade häckningar både på Västkusten och i övriga Sverige.
Per Björkman
Samtliga: Vår: Sammanlagt 18 ex 23.2–30.5. Höst: Sammanlagt ca 114 ex 28.8–31.10.
Det blev ett relativt gott år för stenfalkarna i rapportområdet. Antalet förbipasserande falkar under hösten är det högsta sedan 2015, men har ändå en bit upp till rekordnoteringarna på ca 150 ex 2014 och 160–180 ex 2011.
Per Björkman
Häckningar: Göteborgs södra skärgård: 1 par Saltkälen (Gösta Olofsson). 1 par Sockertoppen (Gösta Olofsson). 1 par Lökholmen (Gösta Olofsson). 1 par Galterö (Andreas Svensson m fl). Övriga Göteborgs kommun: 1 par Säveåns mynning (Roger Eskilsson). 1 par Kvibergs kyrkogård (Peter Keil). 1 par Tyska kyrkan (Johan Svedholm). 1 par Gunnilse (Mikael Sundberg). 1 par Gamla flygfältet, Torslanda. 1 par Volvo Tuve. 1 par Trädet, Säve. 1 par Sörred. 1 par Askesby strandängar. 1 par Gullö norra strand. 1 par Lärjedalens golfbana. 1 par Ekered, Angered (samtliga Tommy Järås). Öckerö kommun: 1 par Rördammen (Thomas Karlsson). 1 par Stora Kärrsvik (Bengt Karlsson). 1 par Kalvsund (Petter Yxell). 1 par Hökälla (Jimi Björk). Härryda kommun: 1 par Landvetters flygplats (Fredrik Andersson m fl).
21 häckningar kunde konstateras i år, vilket är något fler än i fjol men har en bit upp till de 56 häckningar som konstaterades 2001. Vad gäller antalet ringmärkta ungar så var fjolåret bättre än i år med 57 boungar i fjol mot 44 boungar i år.
Per Björkman
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 2 ex Sagsjön, Kållered 20.5–21.8 (Ove Ferling m fl). 2 ex Hårssjön 22.5–9.6 (Ove Ferling m fl). 1 ex Torslanda 5.7 (Magnus Hallgren m fl).
Fyndbilden fortsätter att vara densamma sedan några år tillbaka, med ett antal stationära fåglar under sommaren vid fina lärkfalkslokaler. Merparten av fynden härrör dock från ett lärkfalkspar som födosöker inne i Göteborgs rapportområde men häckar strax söder om gränsen för vårt område.
Per Björkman