Hackspettartade fåglar Piciformes

HACKSPETTAR Picidae
Häckningar: 1 par Brännemaden, Landvetter (Lennart Rönnblad m fl). 1 par Eskilsby, Landvetter (John Thulin). 1 par Grimmered (Hans Börjesson m fl). Troliga/möjliga häckningar: 1 par Sisjöns skjutfält (Silke Klick m fl). 1 par Stora Amundö (Johan Dahlkvist m fl). Fynd under häckningstid: Noterades på ytterligare 25 lokaler.
Tre häckningar kunde konstateras, och på ytterligare två lokaler observerades par i lämplig häckningsbiotop vilket är ett fint utfall. Därutöver gjordes fynd av ropande eller tysta tytor på ett antal mer eller mindre lämpliga häckningslokaler, dock observerades bara ett fåtal av dessa efter mitten av maj när inflödet kan betraktas som avslutat och påbörjad häckning blir mer trolig.
Silke Klick
Komplettering: Äldre spår St. Gungtjärn, Landvetter 29.9 2020 (Per Österman).
Äldre hackmärken hittades på döda granar i sumpskog i september 2020.
Silke Klick
Häckningar: 1 par Göteborgs botaniska trädgård (Lars Erik Norbäck m fl). 1 par Finngösaravinen, Partille (Tobias Meyer). 1 par Arödsberget (Hans Utterberg). 1 par Hisingsparken (Pernilla Brandt m fl). Troliga häckningar: 1 par Kvibergs kyrkogård (Peter Keil). 1 par Slottsskogen (Peder Winding). 1 par Fräntorp (Leif Jonasson). 1 par Torslandaviken (Ola Wennberg). 1 par Hårssjön (Birger Kaiser). 1 par Lärjeåns dalgång, Angered (Martin Jönsson). Fynd under häckningstid: Observerades på ytterligare 50 lokaler.
Fyra konstaterade häckningar och ett antal troliga häckningar är ett utfall i likhet med tidigare år, möjligen lite i underkant. Antalet lokaler med ropande eller trummande mindre hackspett har varit relativt konstant genom åren och talar för en stabil population av denna art.
Silke Klick
Häckningar: 1 par Balltorps våtmark (Tina Widén m fl). Troliga häckningar: 1 par Björketorp (Hjalmar Rosengren m fl). Fynd under häckningstid: Noterades på 92 lokaler.
Utöver en konstaterad häckning där paret fick ut två ungar observerades ytterligare ett eventuellt bobesök. Som vanligt gjordes fynd av ropande och trummande spillkråkor under häckningstid på inte mindre än 92 huvudlokaler runtom i rapportområdet, dock utan att häckning kunnat konstateras. Då arten är rödlistad sedan 2015 så vill vi återigen uppmana skådare att rapportera spillkråka med häckningskriterier så att vi kan följa utvecklingen över tid.
Silke Klick