Lomfåglar Gaviiformes

LOMMAR Gaviidae
Samtliga: 1 2K Långe tånge, Öckerö 16.1 (Mats Raneström m fl)). 1 ad Vrångö 16.1 (Gösta Olofsson). 1 ex Hake fjord, Torslanda 28.2 (John Andersson m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 16.10 (Tina Widén m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 26.10 (Jon Håkansson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 31.10 (Hans Waern m fl). 1 ex str S Hyppeln–Hönö 6.11 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ad str S Vinga 6.11 (Mikael Molin m fl). 1 ex str S Hyppeln 6.11 (Ingemar Åhlund). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 7.11 (Eric Torsson m fl). 1 2K str S Kråkudden, Hönö 19.11 (David Armini m fl).
Totalt tolv svartnäbbade islommar, med stor risk för en och annan dubbelräkning. Det är lite färre än i fjol, men med en längre horisont finner vi att det är en mycket god utdelning. De flesta fynden var av typisk karaktär, men om vi ska plocka ett udda russin ur islomskakan får det bli februarifyndet i Hake fjord. Det är historiskt ganska sparsmakat med fynd under februari och mars, och så långt in i hamnen letar sig sällan svartnäbbade islommar. Rapportområdets enda jämförbara fynd är fågeln som tillbringade nästan hela vintern 2004–2005 i vattnen kring Stora Amundö.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ad Älvsborgsfjorden 15.1 (Staffan Sénby m fl). 1 3K+ str S Kråkudden, Hönö 23.1 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str Hyppeln 24.10 (Roger Eskilsson m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 25.10 (Jon Håkansson).
Totalt gjordes fyra observationer, men man kan misstänka att oktoberfynden rör samma individ. I vilket fall får vi vara nöjda med den utdelningen med tanke på att arten en del år uteblir helt i den här rapporten.
Magnus Rahm
Häckningar: 1 par Sisjön, Askim (Fredrik Bothén m fl). 1 par Stora Delsjön (Inga-Lisa Ahlfors). 1 par Finnsjön (Anders Åstrand). 1 par Yxsjön, Råda (Mats Eriksson). 1 par Öjesjön (Ingemar Olsson). Fynd under häckningstid: Utöver de säkra häckningarna gjordes fynd i totalt 24 tänkbara häckningssjöar.
Fem konstaterade häckningar är ungefär vad man kan förvänta sig. Rapportmaterialet antyder möjligen att häckningsframgången inte var speciellt god. Däremot gjordes gott om observationer av storlom i våra sjöar. I den absoluta merparten av dessa får man dock räkna med att storlommarna är på tillfälligt besök.
Magnus Rahm
Häckningar: 2 par Härryda kommun. Fynd under häckningstid: Noterades på 2 tänkbara häckningslokaler i Härryda kommun.
Höga antal: 284 ex str S Vinga 1.5 (Stefan Svanberg m fl). 446 ex str S Vinga 8.5 (Stefan Svanberg m fl). 367 ex str S Tistlarna 8.5 (Jon Hessman m fl).
Våra häckande smålommar tuffar på i de enstaka lämpliga häckningstjärnar som oftast har varit besatta de senaste åren. Av de två häckningarna misslyckades den ena helt, medan en eller möjligen två flygga ungar blev resultatet i den andra. Sträcksummorna är ganska höga, men långt från rekordet från 2015 på 1 519 ex.
Magnus Rahm