Sulfåglar Suliformes

SULOR Sulidae
Höga antal: 1 500 ex str S Vinga 25.9 (Göran Darefelt m fl). 880 ex str Hyppeln 4.10 (Ingemar Åhlund).
Fyrsiffriga sulsummor kan vi inte rapportera om varje år, men i år blev det god utdelning under artens prime time i månadsskiftet mellan september och oktober.
Magnus Rahm
SKARVAR Phalacrocoracidae
Häckningar: Ca 15 par Inre Tistlarna (Gösta Olofsson).
Höga antal: 510 ex Rörö 2.9 (Ingemar Åhlund).
Toppskarvens utveckling på Västkusten är minst sagt anmärkningsvärd. Så sent som på 80-talet var arten en stor raritet. Under 90-talet började antalet fynd öka, och mindre ansamlingar började bli regelbundna bland annat i Kosterarkipelagen och på Malön utanför Onsala. Redan under 00-talet kunde fyrsiffriga antal toppskarv räknas i Kosterhavet. Den första häckningen skedde 2004 på Soteskär utanför Ramsvikslandet. Nu, knappt 20 år senare, uppgår populationen till i storleksordning 1000 par. Utvecklingen i Göteborgs skärgård har hela tiden varit mer blygsam, men likväl dramatisk. Det var först på 00-talet som observationer på allvar började bli regelbundna, men redan 2006 kunde 100 ex räknas in vid Rörö. Sedan dess har antalen fortsatt att öka, med undantag för en liten dipp i samband med isvintrarna i början på 10-talet. Med den här utvecklingen i åtanke var det väl bara en tidsfråga innan den första häckningen i Göteborgs skärgård skulle ske. Och i år var det alltså dags, när ca 15 par kunde konstateras häcka på Inre Tistlarna. Som för att understryka den här milstolpen slogs dessutom nytt antalsrekord när 510 toppskarvar räknades in vid Rörö. Det tidigare rekordet var två år gammalt och gällde 300 ex.
Magnus Rahm
Häckningar: Fem kolonier med ca 900, 200, 50, 50, respektive 40 par.
Antalet häckande storskarvar i Göteborgs skärgård tycks alltjämt öka. Totalt ca 1240 par räknades i år, vilket är i linje med de tidigare högstanoteringarna, men då saknas troligen några hundra par i rapportmaterialet.
Magnus Rahm