Hökfåglar Accipitriformes

FISKGJUSAR Pandionidae
Häckningar: 2 par Härryda kommun, 1 par Mölndals kommun.
I år kunde bara två häckningar konstateras i Härryda kommun. Detta är något oroväckande eftersom vi haft som mest sex häckningar 2015 och 2016. Sedan har antalen sjunkit till fyra par 2018 och 2019 och tre par 2020. En uppmaning om att rapportera fiskgjusar med häckningskriterier är på sin plats, detta för att vi ska kunna hålla koll på vårt bestånd av arten.
Per Björkman
HÖKARTADE ROVFÅGLAR Accipitridae
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 par Sisjöns skjutfält (Lars Eric Rahm). 1 par Kålsered, Björlanda (Anders Olsson). 1 par Uppegården, Säve (Stefan Svanberg). 1 par Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist). 1 par Puketorp, Sävedalen (Eric Engelbrecht).
Som vanligt när det gäller bivråk är det sällsynt med konstaterade häckningar. Fåglarna är mycket diskreta vid häckningsplatsen. Årets utfall ligger dock i linje med senare års resultat.
Per Björkman
Samtliga: 1 ex str SO Skändla 2.2 (Leif Jonasson m fl). 1 ex Kållered 9.2 (Ilse Melin m fl). 1 2K str O Kålleredsbäckens dalgång 15.4 (Johan Tallnäs). 1 2K Lexby, Partille 18.4 (Erik Ahlgren). 1 1K str SO Brudarebacken 8.11 (Mats Ågren m fl). 1 ex Landvetters flygplats 21.11 (Johannes Löfqvist). 1 ex Hönö 30.11 (Thomas Karlsson). 1 ex str SV Sävedalen 19.12 (Eric Engelbrecht). 1 ex Tolered 28.12 (Kristina Hirt).
Årets nio fynd av kungsörn är det högsta sedan 2018. Tidsmässigt fördelar sig fynden på fler månader än normalt. Angående aprilfynden gör vi bedömningen att det torde röra sig om samma fågel som setts vid lokalerna med tre dagars mellanrum, då aprilfynd av kungsörn är sällsynta i rapportområdet.
Per Björkman
Samtliga: 1 hane str NV Partille golfbana 14.4 (Tobias Meyer). 1 1K str S Rörö-Hyppeln 30.8 (Ingemar Åhlund).
Två fynd gjordes av stäpphök under året, vilket är samma antal som 2020. Även tidsmässigt är fyndbilden snarlikt fjolåret med ett fynd i april och ett under tidig höst. Efter toppåren 2015 och 2011 då hela 9 ex noterades har antalen hamnat på mera blygsamma nivåer igen. Tidsmässigt är det något förvånande att ingen fågel noterades under september månad.
Per Björkman
Samtliga: 1 honfärgad str V Torslandaviken 15.8 (Christer Fält m fl). 1 honfärgad str SV Torslandaviken 28.8 (Christer Fält). 1 honfärgad str SO Välen 28.8 (Hans Börjesson).
Tre fynd av "stängshök" gjordes i år. Rent teoretiskt skulle möjligen fågeln den 28 augusti kunna vara samma individ som setts vid två lokaler, då den första sågs sträcka SV under morgonen vid Torslandaviken och Välenfågeln observerades under eftermiddagen.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Sagered (Bengt Hallberg). 1 par Svankällan (Linus Westlund). 1 par Vällsjön (Fredrik Andersson). Troliga häckningar: 1 par Hökälla (Mats Bjersing). 1 par Torslandaviken (Christer Fält). 1 par Mölnlycke stenbrott Råda (Fredrik Andersson). 1–2 par Ingebäcks- Rönnings älvstrand, Hisingen (Per Björkman m fl). 1 par Sävholmen, Gullö (Magnus Lundström m fl). 1 par Hårssjön (Jan-Åke Noresson). 1 par Lagmansholmen (Magnus Lundström).
Två genomförda häckningar kunde konstateras i rapportområdet i år. Dessutom finns rapporter om en misslyckad häckning vid Vällsjön, där boet hittades övergivet. Antalet par i området verkar vara stabilt med ytterligare sju till åtta par på presumtiva häckplatser.
Per Björkman
Samtliga: Januari–februari: Ca 10 ex. Vår: Sammanlagt ca 12 ex 1.3–8.5. Höst: 90–95 ex 1.8–29 .11. December: 5 ex.
Det blev en relativt normal fyndbild av blå kärrhökar för senare år i rapportområdet. Höstens antal ligger lite högre än de gjort de senaste åren och är uppe och nosar på de ca 100 ex som noterades under hösten 2016.
Per Björkman
Samtliga: 1 2K+ Stockabäck, Björketorp 10.5 (Elon Wismén). 1 ex Torslandaviken 2.8 (Joakim Cederlund).
Den bruna gladan har setts ungefär vartannat år i rapportområdet under 2000-talet. Innan dess finns endast ett fynd i modern tid och det gjordes 1975.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). Troliga häckningar: 1 2K+ Furuberg, Björketorp 20.6 (Elon Wismén). 1 par Öxnäs 29.7 (Mikael Sundberg).
Vinter: Januari: 1 ex. str NV Svankällan, Hisingen 23.1 (Linus Westlund). December: 1 ex str SV Lammholmsviken, Öckerö 9.12 (Bo Brinkhoff). 1 ex. Prästegården, Björlanda 26.12 (Robert Wassberg).
På en ny lokal i Mölndal påbörjade ett par häckning men tyvärr avbröts häckningen i ett tidigt skede. På de lokaler där gladorna häckat tidigare år verkade inga häckningar genomförts. Arten använder inte samma bo som förgående år utan hittar nya varje år så de kan ha undgått upptäckt och troligen finns 2–3 par i rapportområdet. I takt med att den röda gladan ökar i utbredning, ökar även antalet vinterobservationer.
Per Björkman
Häckningar: Inga konstaterade häckningar.
Sommar: 1 ex Lindesnäs 7.6 (Tobias Helsén). 1 ex Näset 8.6 (Karl-Olof Johansson). 2 ex Öxnäs 8.7 (John Fjörtoft Karlsen m fl). 1 ex Fotö 24.7 (Peter Keil). 1 ad Lagmansholmen 25.7 (Camilla Ek). 1 ex Öxnäs 2.8 (Bo Brinkhoff). 1 ad Olofstorp 2.8 (Håkan Thorstensson). 1 ex Gårdsten 18.8 (Mikael Sundberg). 1 ex Öxnäs 21.8 (Anders Olsson). 1 7K+ Öxnäs 21.8 (Anders Olsson).
Höga antal: 4 ex Rörö 9.1 (Stefan Svanberg m fl).
Antalet sommarfynd av havsörn fortsätter att öka i området. Om vi även lägger till de 35–40 observationer som gjordes under april–maj, vilket varit omöjligt för ett antal år sedan, så förstår man att det börjar bli dags även för oss att hitta ett havsörnsbo i vårt område.
Per Björkman
Samtliga: Vinter–vår: Sammanlagt 30–38 ex 1.1–10.5. Höst–vinter: Sammanlagt ca 28 ex 12.9–31.12.
Antalet fjällvråkar har varit lågt under senare år och trenden höll i sig även i år. Orsaken är troligen det dåliga häckningsutfallet i fjällvärlden, där den dåliga förekomsten av gnagare fortsätter att ställa till det för en art som fjällvråk.
Per Björkman