Flugsnappare–mesar

Tre fynd av mindre flugsnappare samt en putsning av fenologirekordet på den grå släktingen gjordes under året. Skäggmesen ser däremot tyvärr ut att ha minskat efter två hårda vintrar i rad.
Samtliga: 1 2K hane sj Hyppeln 23–24.5 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Änggårdsbergen 25.5 (Lennart Tullberg). 1 ad hane sj Lilla Delsjön 4–14.6 (Martin Oomen m fl).
Tre fynd är lika många som i fjol men något fler än de i genomsnitt två fåglar som rapporterats årligen under 2000-talet. Fynden är alla tre gjorda under den tid på året då flest fåglar setts: hela 29 av 53 observerade fåglar har upptäckts i slutet av maj–början av juni. Lokalerna är inte heller särskilt förvånande även om inga fynd tidigare rapporterats från just Änggårdsbergen. Närliggande Slottsskogen och Botaniska trädgården har dock besökts vardera två gånger tidigare.
Mikael Molin
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 par Välen 6.3–25.4 (Peder Kinberg m fl). Som mest 3 ex Torslandaviken 9–16.4 (Magnus Persson m fl).
Höga antal: 6 ex Sudda, Hönö 6.1 (Hans Zachrisson m fl). 6 ex Torslandaviken 13.1 (Martin Oomen m fl). 6 ex str S Bovik, Björkö 24.10 (Bo Brinkhoff m fl). 14 ex str S Sudda, Hönö 29.10 (Bengt Karlsson).
Inga konstaterade häckningar, få rapporter under häckningstid och även ganska få och låga högsta noteringar. Man kan misstänka att beståndet decimerats efter två hårda vintrar i rad.
Mikael Molin