Alkor

En fin dagssumma för tordmule noterades och alkekung uppträdde talrikt under senhösten. Trots goda blåsdagar noterades dock inga högre antal sillgrisslor. Vidare höll lunnefågelns kräftgång från ifjol i sig även i år.
Höga antal: Ca 1 000 ex str S Kråkudden 10.12 (Uno Unger m fl) och 250 ex str S samma lokal 30.11 (Martin Oomen m fl).
Glädjande att åtminstone ett lite högre antal rapporterats. Det är dock en bit kvar till det högsta rapporterade antalet under 2000-talet, nämligen cirka 8 500 ex sträckande vid Vinga 28 oktober 2001.
Mikael Molin
Höga antal: Kråkudden, Hönö: 627 ex 19.10 (Stefan Svanberg m fl). 689 ex str S 30.11 (Martin Oomen m fl). 591 ex 5.12 (Bo Brinkhoff m fl). Ca 2 000 ex 10.12 (Uno Unger m fl). 810 ex str 15.12 (Roger Eskilsson m fl).
Trots mycket bra vindförhållanden under senhösten noterades endast en högre dagssumma, nämligen cirka 2 000 ex som sågs vid Kråkudden den 10 december. Denna summa är betydligt lägre än den högsta sträcksumman under 2000-talet, cirka 8 500 ex vid Vinga 28 oktober 2001, men i paritet med flera höga dagssummor om 2 000–2 500 ex som följer näst därefter. Senast i fjol noterades till exempel cirka 2 180 ex som sträckte förbi Vinga den 14 november.
Mikael Molin
Höga antal: Ca 1 000 ex str S Kråkudden, Hönö 10.12 (Uno Unger m fl) och 290 ex str S samma lokal 15.12 (Roger Eskilsson m fl).
Årets högsta antal är nästan i klass med den högsta sträcksumman som rapporterats från 2000-talet, nämligen cirka 1 370 ex vid Vinga den 14 november 2010. Det fattas dock fortfarande en bit till den historiskt högsta dagssumman som rapporterades den 6 november 1996 då hela 2 460 ex sträckte förbi Kråkudden.
Mikael Molin
Häckningar: 16 par Inre Tistlarna 1.7 (Gösta Olofsson). 12 par Kalvholmen (Gösta Olofsson). 15 par (2 pull observerade 18.6) Fjärskären, Vinga (Bengt Karlsson m fl). Ca 12 par Vinga Fjärskär (Ivar Ivarsson). Minst 1 par (1 1K observerad 20.7) Kråkudden (Per Björkman m fl). Troliga häckningar: Ca 5 par Vasskären, Gbg:s södra skärgård 13.7 (Lars Hellman). Fynd under häckningstid: 60 ex Rörö 10.4 (Magnus Unger m fl). 14 ex Stora Rävholmen, Öckerö 10.4 (Bengt Karlsson). 120 ex Tistlarna 7.5 (Per Österman m fl). 72 ex Inre Tistlarna 8.5 (Gösta Olofsson). Ca 40 ex Kalvholmen, Gbg:s södra skärgård 8.5 (Gösta Olofsson). 16 ex Torrbeskär 11.5 (Martin Oomen). Dessutom noterades enstaka ex under häckningstid vid Lökholmen, Bolleskären, Enskär, Rörö, Hyppelns kalv och Galterö.
Årets cirka 60 konstaterade häckningar är nästan i paritet med övriga år på 2000-talet då beståndet inventerats i lite större omfattning och mellan 63 och 91 par rapporterats. Detta är glädjande eftersom uppgifter från flera klassiska lokaler saknas. Det högsta antalet rapporterade fåglar från den normalt största kolonin på Tistlarna är dock normalt. Efter fjolårets minkpredation vilket resulterade i blott två par är det också glädjande att se att antalet par ökat på Kalvholmen igen även om vi inte riktigt är uppe i de 20–30 par som rapporterats därifrån under övriga år på 2000-talet.
Mikael Molin
Samtliga: Kråkudden, Hönö (höga antal): 500 ex str S 28.11 (Marinko Karabatic m fl). 382 ex str S 30.11 (Martin Oomen m fl). 310 ex str S 5.12 (Per Österman m fl). Övriga lokaler: 11 ex str S Hyppeln 15.10 (Uno Unger m fl). 6 ex str S Hyppeln 31.10 (Christer Fält). 5 ex Källö-Knippla 7.11 (Bo Brinkhoff). 20 ex str S Vinga 26.11 (Per Sjöstrand m fl). 8 ex Hyppeln 2.12 (Roger Eskilsson). 67 ex str S Vinga 4.12 (Magnus Hallgren m fl). Enstaka fåglar (1–3 ex) noterades dessutom på sju lokaler i norra skärgården, fyra lokaler i södra skärgården, två lokaler vid Nordre älvs fjord samt vid Askimsviken, Torslandaviken, Krossholmen och Långholmen, Torslanda under perioden 14.10–14.12. Inlandsfynd: 1 ex funnen död Östra sjukhuset 28.11 (Ann Katrine Karlsson). 1 ex Fiskhamnen 6.12 (Hans Börjesson). 1 ex Öxnäs 11.12 (Johan Svedholm m fl). Månadsfördelning: Februari 1 ex, oktober 113 ex, november 1 186 ex, december 709 ex.
Årets 2 009 ex utgör det näst högsta antalet under 2000-talet efter 2 200 ex 2006, och de extrema vindförhållandena som rådde under senhösten bidrog naturligtvis till detta talrika uppträdande. Det höga antalet i november är tidsmässigt normalt eftersom arten uppvisar ett uppträdande som är extremt koncentrerat till oktober och november. Mer förvånande är de hela 709 exemplaren i december eftersom det tidigare under 2000-talet endast noterats totalt 41 ex då. Fynd i februari har gjorts knappt vartannat år under 2000-talet.
Mikael Molin
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 7.10 (Magnus Lundström m fl). 1 ex str S 19.10 (Uno Unger m fl). 1 ex str S 10.12 (Uno Unger m fl). Övriga lokaler: 1 ad str Vinga 13.9 (Jörgen Fritzson m fl). 1 ex str Vinga 22.10 (Anders Larsson m fl). 1 ex str S Hyppeln 2.12 (Roger Eskilsson). 1 ad funnen död Björlanda kile 11.12 (Johan Svedholm m fl).
Återigen en låg årssumma och detta trots mycket blåsigt väder under åtminstone delar av artens sträcktopp i september och oktober. Under 2000-talet har av totalt cirka 500 fåglar flest setts i oktober (43 %), följt av september (27 %), november (9 %) och januari (8 %). Så även om det blåste förhållandevis lite under just oktober torde förklaringen till det låga uppträdande stå att finna i andra faktorer. Från såväl Norge, Island som Storbritannien rapporteras om katastrofalt dålig häckningsframgång under året. Enligt en studie som publicerades i slutet av 2011 verkar häckningsframgången av olika sjöfåglar i sju olika ekosystem över hela världen minska drastiskt när bytesfiskbestånden går ner under cirka 30 % av de maximala antalen (Cury PM et al, Science, 2011). Från Röst i Nordnorge rapporteras antalet häckande par ha gått ned från cirka 1,4 miljoner par 1979 till cirka 410 000 par 2010, och minskningen har kunnat knytas till minskningar av den huvudsakliga bytesfisken, sillen.
Mikael Molin