Labbar

Både bredstjärtad labb och storlabb uppträdde talrikt med de högsta siffrorna på sju respektive åtta år. Dessutom överaskade flera fynd av kustlabbar sent i november.
Samtliga: Kråkudden, Hönö (vår): 1 3K+ str S 16.5 (Martin Oomen m fl). 1 3K+ str SV 25.5 (Per Björkman m fl). Kråkudden, Hönö (höst): Totalt 58 ex noterades och de högsta dagsnoteringarna var: 5 1K str S 19.10 (Magnus Unger m fl). 5 1K str 27.11 (Uno Unger m fl), 6 1K str S 30.11 (Martin Oomen m fl). 12 1K str S 4.12 (Ola Bäckman m fl). 7 1K str S 10.12 (Uno Unger m fl). Övriga lokaler: 1 ad str S Vinga 13.9 (Musse Björklund m fl). 1 1K str S Vinga 22.10 (Kent Kristenson m fl). 1 1K str S Vinga 26.11 (Per Sjöstrand m fl). 1 1K Askimsviken 4–5.12 (Olof Armini m fl). 1 1K str SV Torslandaviken 4.12 (Jan Mogol). 1 1K Stora Amundö–Skintebo hamn 9.12 (Mikael Forsman). 2 1K Stora Amundö–Billdals skärgård 10.12 (Lars Lundmark m fl). 1 1K Nordre älvs fjord 10.12 (Johan Svedholm m fl). 1 1K Välen 10.12 (Tina Widén). 1 1K Donsö 27.12 (Martin Fransson). 1 1K str S Långe tånge, Öckerö 27.12 (Mats Raneström). 1 1K str S Långe tånge, Öckerö 29.12 (Eric Thorsson m fl). Månadsfördelning: Maj 2 ex, september 2 ex, oktober 14 ex, november 14 ex, december 38 ex.
Sammanlagt observerades hela 70 ex under året, vilket är den högsta årssumman sedan 2005 då 76 ex rapporterades. Starkt bidragande till det talrika uppträdandet var naturligtvis alla de intensiva lågtryck som passerade under årets sista veckor, men man kan nog också anta att arten hade en bra häckningssäsong då det observerades fler ungfåglar än normalt även under den tidigare delen av hösten. Utöver 2005 som nämndes ovan får man gå tillbaka till 1999, då 71 ex observerades, för att finna ett liknande uppträdande av arten. Ovanstående antal står sig dock slätt mot 1985 års siffror, då 140 ex sågs i området. Nästan samtliga rapporterades från Kråkudden och bara den 10 november 1985 sågs hela 94 bredstjärtade och 75 obestämda labbar på lokalen.
Stefan Svanberg
Häckningar: Fynd under häckningstid: Flera observationer gjordes i skärgården under häckningstid, bland annat på Norra In-Vinga och Lindholmen, men inga rapporter föreligger som tyder på att någon häckning har ägt rum.
Sena fynd: 3 ex str S Kråkudden, Hönö 25.11 (Peter Strandvik m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 26.11 (Mattias Pozsgai m fl).
Novemberfynd av kustlabb är ovanligt och görs inte årligen. Att det sågs hela fem exemplar i slutet på november är därmed ganska anmärkningsvärt. Det är dock inte omöjligt att en eller ett par individer kan ha uppehållit sig i området under dessa två observationsdagar och att det därmed kan ha varit ett mindre antal fåglar inblandade.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 1K Bolleskären, Hönö 21.8 (Magnus Unger m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 7.9 (Peter Hamrén m fl). 2 1K str S Vinga 14.9 (Musse Björklund m fl). 3 1K str S Kråkudden, Hönö 14.9 (Uno Unger m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 6.10 (Stefan Svanberg m fl).
Ett uppträdande i normal omfattning även om oktoberfynd inte görs varje år. Augusti och september är de månader som klart dominerar fyndstatistiken hos fjällabb.
Stefan Svanberg
Vår: 1 ex Kråkudden, Hönö 17.4 (Magnus Unger).
Höga antal: 30 ex str S Kråkudden, Hönö 13.9 (Andreas Karlsson m fl). 34 ex str S Vinga 13.9 (Musse Björklund m fl). 34 ex str S Kråkudden, Hönö 14.9 (Uno Unger m fl). 21 ex str S Kråkudden, Hönö 6.10 (Martin Oomen m fl). 25 ex str S Kråkudden, Hönö 7.10 (Olof Armini m fl). 17 ex str S Kråkudden, Hönö 19.10 (Stefan Svanberg m fl).
Månadsfördelning: April 1 ex, juni 1 ex, augusti 6 ex, september 87 ex, oktober 102 ex, november 10 ex, december 18 ex.
Med reservation för dubbelräkning noterades totalt cirka 225 storlabbar under året, vilket är den högsta årssumman sedan rekordåret 2004 då hela 927 ex rapporterades. Efter 2004 har årsummorna i genomsnitt legat på cirka 50 ex för att under 2010 stiga till cirka 176 ex och i år alltså till cirka 225 ex. Förhållandevis många av de rapporterade storlabbarna 2011 sågs i oktober och ovanligt få i augusti. Dessutom verkar andelen ungfåglar ha varit större under 2011 jämfört med tidigare år då arten uppträtt talrikt.
Stefan Svanberg