Hackspettar

Året bjöd på en välgräddad spettekaka, och bland våra vedmejslande vänner märks bland annat att de tretåiga hittat tillbaka till Klippans naturreservat och att göktytorna är Sisjöns skjutfält trogna.
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex sp Ragnhildsholmen 12–21.5 (Dan Larsson m fl). 1 ex sp Sisjöns skjutfält 22–29.5 (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Sandvik, Torslanda 7.5 samt 1 ex 8.6 (Per-Erik Hagström m fl). 1 ex Lottkärr, Torslanda 11.6 (Magnus Persson).
Övriga fynd: Vår: Sammanlagt 18 fynd av lika många individer under perioden 16.4–16.5. Höst: Sammanlagt 8 fynd av 9 individer under perioden 13.8–18.9. I vanlig ordning gjordes flest observationer vid Brudarebacken där 3–4 exemplar borde varit inblandade.
Inga säkra häckningar, men en revirhävdande tyta fanns återigen på Sisjöns skjutfält där förra årets förmodade häckning ägde rum. Vill man se göktyta i Göteborg är Brudarebacken den i särklass bästa lokalen. Säkraste tiden är andra halvan av augusti. Speciellt området kring rishögarna vid backens sydkant har en stark dragningskraft och arten har noterats där årligen sedan 2004.
Martin Oomen
Häckningar: 1 par Rya skog (Hans Erik Hermansson). 1 par Fridhem (Per Lundgren). 1 par Högen, Kållered (Bengt Hallberg). 1 par Länsmansgården (Stefan Svensson). Fynd under häckningstid: Ropande/revirhävdande fåglar rapporterades från ytterligare ca 50 lokaler under mars–juli.
Som vanligt varierar antalet konstaterade häckningar medan antalet ropande/revirhävdande fåglar ligger konstant. Beståndet ligger alltså fortfarande på samma stabila nivå som på senare år.
Martin Oomen
Samtliga: 1 par Klippans naturreservat 22.1–25.3 (Göran Gustavsson m fl). 1 hane Fridhems gammelskog, Hisingen 20.2–19.3 (Bengt Hulander m fl).
Efter ett års frånvaro dök återigen denna anonyma hackspett upp vid Klippans naturreservat. Arten har, med undantag för fjolåret, varit årlig här sedan 2007 och det är framförallt under vintermånaderna som de flesta av Göteborgs fågelskådare har fått stifta bekantskap med den. Vart de tar vägen under häckningstid är inte känt men det får nog anses troligt att de häckar i närområdet.
Martin Oomen