Havsfåglar

Ett spännande havsfågelår med förstafynd av petrell, februarifynd av grålira, tre stormsvalor och ovanligt många klykstärtade dito som russinen i kakan. Därutöver noterades fina dagssummor av stormfågel och havssula.
Höga antal: Kråkudden, Hönö: 374 ex str S 19.10 (Stefan Svanberg m fl). 463 ex str S 30.11 (Martin Oomen m fl). 205 ex str S 15.12 (Roger Eskilsson m fl). Ca 200 ex str S 29.12 (Uno Unger m fl). Övriga lokaler: 243 ex str S Vinga 14.9 (Musse Björklund m fl).
De senaste åren har det varit sparsmakat med höga antal av stormfågel, men i år fick vi i allafall några fina dagssummor. 463 ex är den högsta noteringen sedan den 27 september 2004 då cirka 500 ex sträckte söderut vid Vinga.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 27.11 (Stefan Svanberg m fl).
Göteborgsområdets första fynd, och Sveriges tredje av obestämd atlant-/madeirapetrell. Med tanke på populationernas storlek är det troligt att det rörde sig om en atlantpetrell.
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 5.2 (Andreas Karlsson m fl). 3 ex str S 7.9 (Per Björkman m fl). 2 ex str S 13.9 (Hans Börjesson m fl). 2 ex str S 14.9 (Uno Unger m fl). 2 ex str S 22.9 (Martin Oomen m fl). 2 ex str N 23.9 (Gigi Sahlstrand m fl). 1 ex str N 5.10 (Tina Widén m fl). 12 ex str S 6.10 (Martin Oomen m fl). 5 ex str S + 1 ex str N 7.10 (Peter Hamrén m fl). 1 ex str NV 12.10 (Lars Carlbrand). Vinga: 2 ex str S 13.9 (Musse Björklund m fl). 3 ex str S 14.9 (Musse Björklund m fl). 1 ex str N + 1 ex str S 23.9 (Magnus Hallgren m fl). 1 ex str S 22.10 (Kent Kristenson m fl). Övriga lokaler: 1 ex str S Hyppeln 15.10 (Magnus Unger m fl). 1 ex str N Måvholmen, Gbg:s södra skärgård 7.10 (Lars Davidsson).
37 ex fördelat på 12 obsdagar är något över genomsnittet för 2000-talet. Mest anmärkningsvärt är förstås februarifyndet som är rapportområdets andra, det första gjordes på samma plats den 23 februari 1992. Förutom mars och maj har grålira observerats i Göteborgsområdet under årets alla månader. Lite oväntat var att inte en enda grålira sågs i samband med stormarna i slutet av november och december. Man får förmoda att de flesta redan hade hunnit lämna Nordatlanten vid det laget.
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 18.5 (Magnus Unger). 1 ex str S 24.5 (Tina Widén m fl). 1 ex str N 25.5 (Per Björkman m fl). 2 ex str S 28.5 (Magnus Unger m fl). 1 ex str S 15.6 (Jon Håkansson). 2 ex str S 21.6 (Ola Wennberg m fl). 2 ex str S och 1 ex str N 24.6 (Bengt Karlsson m fl). 2 ex str S 14.9 (Uno Unger m fl).
I skuggan av 2009 och 2010 års lirfestivaler tycks 13 ex fördelade på åtta obsdagar klent, men sett i ett längre perspektiv är summan normal – utan hårda västvindar i juli får vi inte många mindre liror här. Ovanligt många obsar gjordes i slutet av maj, men man kan ana att det delvis rörde sig om samma individer.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 27.11 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Tångudden, Älvsborgsfjorden 27.11 (Ola Wennberg). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 15.12 (Roger Eskilsson m fl).
Fynd nummer tio, elva och tolv i rapportområdet. Senaste fyndet gjordes i samband med stormen Gudrun 2005. Fyndet vid Tångudden sticker ut extra eftersom alla tidigare fynd utom ett har gjorts i yttersta skärgården. Undantaget är en individ som samlades in i Göteborgs fiskhamn 20 augusti 1952. Orsaken till årets uppträdande kan naturligtvis sökas i de extrema vindförhållandena under slutet av året.
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 5.2 (Tina Widén m fl). 1 ex str S 14.9 (Ola Bäckman m fl). 1 ex str S 5.10 (Per Björkman m fl). 6 ex str S 6.10 (Martin Oomen m fl). 2 ex str S 7.10 (Peter Hamrén m fl). 1 ex str S 16.10 (Martin Oomen m fl). 3 ex str S 19.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S 26.11 (Jan-Åke Noresson m fl). 3 ex str 27.11 (Uno Unger m fl). 7 ex str S 4.12 (Marinko Karabatic m fl). 5 ex str S 10.12 (Uno Unger m fl). 1 ex str S 27.12 (Marinko Karabatic m fl). Övriga lokaler: 1 ex str S Vinga 14.9 (Per Lif m fl). 3 ex str S Vinga 4.12 (Magnus Hallgren m fl). 1 ex förbiflygande Torslandaviken 9.12 (Magnus Persson). 2 ex str Långe tånge, Öckerö 29.12 (Albin Thorsson m fl).
Totalt 37 ex gör 2011 till tredje bästa året i rapportområdet, efter 116 ex 1997 och 40 ex 1986. I rapportmaterialet är det i första hand två fynd som sticker ut. Februarifyndet är rapportområdets andra, det första gjordes den 11 februari 1989. Fyndet i Torslandaviken är anmärkningsvärt för denna annars så pelagiska art. Den sågs flyga in över Mudderdammen vilket gör att man får förmoda att det rörde sig om ett utmattat exemplar. Senast en klyka sågs så långt in i hamnen var i samband med stormen Per 2007, då ett exemplar uppehöll sig innanför Älvsborgsbron.
Magnus Rahm
Höga antal: Kråkudden, Hönö: 625 ex str S 4.10 (Bo Brinkhoff m fl). 495 ex str S 5.10 (Ola Bäckman m fl). 480 ex str S 6.10 (Martin Oomen m fl). 433 ex str S 22.10 (Ola Bäckman m fl).
Vinga: 450 ex str S 22.10 (Kent Kristensson m fl).
Udda fynd: 1 1K Biskopsgården 14.9 (Stefan Svensson).
Några fina dagssummor under oktober, som ofta är den bästa månaden för arten hos oss. Dagssummor över 500 ex har inte noterats sedan 2008. Fyndet i Biskopsgården rör en utmattad individ som kunde köras till Fågelcentralen.
Magnus Rahm