Fåglar i Göteborgstrakten 2013

Svanar och gäss
Vi inleder med knölsvan vars uppträdande i Torslandaviken bäst beskrivs som en svanesång. De två sångsvanarna bjöd däremot på rekorduppträdande. För gässens del pekar alltjämt många trender uppåt. »
Änder
Rostand och amerikansk kricka gjorde snabbvisiter i skärgården. I övrigt bjöd året på en vigghäckning, medan Torslandavikens salskrakar blir allt färre. »
Hönsfåglar
Hönshörnet av fågelrapporten utgör i år en dyster läsning. Skogshönsen hade sina sämsta år på länge, vaktlarna var obefintliga och rapphönan är rentav utdöd. Och som om inte det vore nog har ett över tio år gammalt vaktelfynd visat sig vara rapporterat i fel rapportområde, så det utgår. »
Lommar och doppingar
Områdets häckande lommar ynglar av sig i högre takt än de flesta, men i övrigt var det mesta sig likt bland lommar och doppingar. Det gjordes inga fynd av svarthalsad dopping men ovanligt många av svarthakedopping. »
Havsfåglar
Årets stora havsfågelhändelse får nog sägas vara de rekordmånga havssulorna vid Hönö den 9 oktober. I övrigt blir det här avsnittet ovanligt kort med uteblivna fynd av till exempel stormsvalor och de mest sällsynta lirorna. »
Skarvar–storkar
Båda våra arter skarv tycks ha en positiv eller åtminstone stabil trend. Drommen tutar vidare i Hårssjön och vi fick inte mindre än tre besök av ägretthäger. »
Rovfåglar
Det blev ett gott falkår med fortsatt häckande pilgrimsfalkar på Gasklockan och med ett rekordartat antal fynd av jaktfalkar. Våra gjusar blev nogsamt inventerade och ängshök observerades både vår och höst. »
Sumphöns och trana
Småfläckiga sumphöns hade ett bra år i Göteborgsområdet och förgyllde försommarnattens ljudkuliss utmed Nordre älv. Trana fortsätter öka i antal i Sverige och sannolikt i Göteborgstrakten också, men anmärkningsvärt få rapporter om häckningsfynd inkommer. »
Vadare
Ett vinterfynd av skogssnäppa, en hög sträcknotering av kärrsnäppa samt en tidig höstobservation av dubbelbeckasin sticker ut. I övrigt bjöd året på fler mosnäppor än på länge medan antalet spovsnäppor och roskarlar gick i motsatt riktning. »
Labbar
Rekorduppträdande av storlabb under våren, ett udda fynd av bredstjärtad labb samt magert med fjällabb är en kort sammanfattning av labbåret 2013. »
Måsar och tärnor
Ovanligt många vittrutar, rapportområdets första fynd av sandtärna och häckande kentsk tärna för andra året i följd var några av glädjeämnena under året. »
Alkor
Alksektionen beskrivs kanske bäst som ett växande alkohål, där flertalet av arterna uppvisar negativa trender. Årets uppträdande ligger i linje med de senaste årens sparsmakade uppträdande för till exempel lunnefågel, sillgrissla och tordmule. »
Duvor–ugglor
Årets mest betittade duva var utan tvekan den större turturduva som gästade Kålltorp under några vårvintermånader. Även den alltmer sällsynta vanliga turturduvan sågs under året i vårt område. Uggleåret blev ganska blekt utan vare sig några större invasioner eller goda häckningsresultat men två hökugglor stack iallafall ut i skörden. »
Nattskärra–hackspettar
Kungsfiskaren verkar efter några tuffa vintrar ha återhämtat sig något, och en härfågel i norra skärgården gladde många skådare. Likt många tidigare vårvintrar sågs också tretåig hackspett i Klippans naturreservat. »
Lärkor–strömstare
Sånglärka och berglärka uppträdde i relativt oförändrade antal jämfört med tidigare år, medan trädlärka tråkigt nog verkar ha en vikande trend i rapportområdet. Strömstare noterades i vanlig ordning häcka vid Grevedämmet och Säveån vid Jonsered. Övriga vattendrag med potential för strömstare tenderar att vara dåligt inventerade i år. »
Trastfåglar
Näktergalarna var färre än vanligt men i gengäld drällde det av ringtrastar under våren. Januari och februari var svinkalla och trastfria, men under den milda decembermånaden kunde rödvingarna slappna av och sitta och jäsa i rönnarna. »
Sångare
Den stora och saftiga sångarkakan var i år späckad med mustiga russin i form av flod-, trast-, lund-, tajga- och kungsfågelsångare. Och på toppen av bakverket tronar en exklusiv marsipanros i form av en rödstrupig sångare! »
Flugsnappare–starar
Det var gott om flugsnappare av den mindre arten och gylling hördes flöjta vid tre lokaler. Inte mindre än två svartpannade törnskator gästade oss och så fick vi även det första fyndet av rosenstare på många år. »
Finkar–fältsparvar
Åtskilliga arter utmärkte sig på positivt sätt under året. Bändelkorsnäbbar uppträdde i en aldrig tidigare skådad mängd, lappsparv och snösiska hade de högsta årsummorna på många år och områdets sjätte dvärgsparv ringmärktes på Hönö. På minuskontot hamnar ortolansparven vars kräftgång fortsätter. »