Lommar och doppingar

Områdets häckande lommar ynglar av sig i högre takt än de flesta, men i övrigt var det mesta sig likt bland lommar och doppingar. Det gjordes inga fynd av svarthalsad dopping men ovanligt många av svarthakedopping.
Häckningar: 1 par Härryda kommun (Mats Eriksson). Fynd under häckningstid: 1 ad sågs på ytterligare en lämplig lokal i Härryda kommun (Mats Eriksson).
Höga antal: 287 ex str S Kråkudden, Hönö 10.5 (Stefan Svanberg m fl). 224 ex str S Vrångö 10.5 (Magnus Rahm). 208 ex str S Kråkudden, Hönö 13.5 (Bo Brinkhoff m fl).
Tredje året i rad med häckning i samma tjärn. Årets två ungar överlevde åtminstone de första kritiska veckorna. Sträcksummorna var i år av helt normal dignitet.
Magnus Rahm
Häckningar: 1 par Gingsjön (Mats Eriksson m fl). 1 par Öjesjön (Ingemar Olsson m fl). 1 par Skärsjön (Martin Oomen m fl). 1 par Stora Kåsjön (Magnus Rahm m fl). 1 par Sisjön (Benga Ragnewall m fl). 1 par Stora Härsjön (Martin Oomen m fl). 1 par Högsjön, Vättlefjäll (Magnus Rahm m fl). Fynd under häckningstid: Utöver de säkra häckningarna gjordes fynd i totalt 13 tänkbara häckningssjöar.
Ett gott år för storlommen med tangerat rekord i antalet konstaterade häckningar (sju stycken). Extra roligt är att konstatera att häckningarna verkar ha gått bra. Av de sju konstaterade häckningarna resulterade fyra i två fullvuxna ungar vardera, och i de övriga tre häckningarna överlevde en unge till fullvuxen ålder.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 2K+ str S Vinga 4.5 (Håkan Eliasson m fl). 1 2K str S Hyppeln – Kråkudden, Hönö 10.5 (Magnus Unger, Stefan Svanberg m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 24.10 (Tina Widén m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 29.10 (Fredrik Ström m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 4.11 (Tina Widén, Bo Brinkhoff m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 16.11 (Barbara Leibiger m fl). 1 ad str S Hyppeln 19.11 (Roger Eskilsson). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 28.11 (Tina Widén m fl).
Åtta fynd är helt i linje med vad som noterats de senaste åren. Vårfynd är betydligt ovanligare än höstfynd, men under 2000-talet har det gjorts flera fynd mellan mitten av april och mitten av maj. Kanske kan vi förvänta oss att det utkristalliserar sig en sträcktopp i takt med att fynden blir fler?
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 2.3 (Ola Wennberg m fl). 1 ex str S Hjälvik, Öckerö – Kråkudden, Hönö 29.10 (Bo Brinkhoff, Per Norberg m fl).
Oktoberfågeln vållade en del debatt efter att en bild på fågeln publicerats i Artportalen. En del karaktärer pekade mot vitnäbbad, men i fält var intrycket svartnäbbad. Utifrån försiktighetsprincipen har vi därför valt att publicera fyndet som en obestämd islom.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 4K+ Kråkudden, Hönö 3.1 (Stefan Svanberg m fl). 1 1K Hummerviken, Öckerö 26.10 (Thomas Karlsson).
Två fynd av vitnäbbad islom är normalt för senare år. Januarifynd är ovanliga och detta är områdets tredje. Slutet av oktober är däremot en alldeles utmärkt tid för arten.
Magnus Rahm
Häckningar: 4 par Balltorps våtmark, Mölndal (Elon Wismén m fl). 2 par Hills golfbana, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 1 par vardera i Axlemossen och Finnsmossen, Änggårdsbergen (Martin Oomen m fl). 1 par Valmossen, Brännö (Lars Hellman m fl). Fynd under häckningstid: Observationer av fåglar i lämplig häckningsbiotop gjordes på ytterligare fem lokaler.
Höga antal: 21 ex Välen 19.10 (Hans Börjesson).
Nio konstaterade smådoppingshäckningar ligger helt i linje med de senaste årens resultat. Sannolikt finns det ett ganska stort mörkertal för denna lilla krabat som gärna gömmer sig väl i vegetationen. När arten inventerades 2011 konstaterades tolv häckningar, och det tycks inte ha skett några dramatiska förändringar sedan dess. Ansamlingen i Välen 2013 är lite extra rolig eftersom den är områdets största sedan 2009, då 32 ex räknades vid samma lokal.
Magnus Rahm
Vinter: 1 ex str N Kråkudden, Hönö 1.1 (Uno Unger m fl). 2 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2.1 (Staffan Sénby). 1 ex Askims fjord 2.1 (Anders Olsson). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 3.1 (Magnus Unger m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 5.2 (Jon Håkansson m fl). 1 ex Vrångö 13.12 (Martin Oomen).
Ännu ett år med ett relativt lågt antal vinterfynd av gråhakedoppingar.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex Valö 6.1 (Gösta Olofsson). 1 ex Rörö 13.1 (Uno Unger m fl). 1 ex Fotö 1.4 (Hans Waern). 2 ex Torslandaviken 10.4 (Ingegerd Bratt m fl). 1 ex Torslandaviken 17–22.4 (Staffan Larsson m fl). 1 ex Askims strand 29.4 (Hans-Olof Johansson). 1 ex Hårssjön 25.4 (Leif Andersson m fl). 1 ex Torslandaviken 27–28.4 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Hills golfbana, Mölndal 5–11.5 (Ove Ferling m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 5.5 (Magnus Unger m fl). 1 ex Torslandaviken 19.5 (Ola Bäckman m fl). 1 ex Lökholmen 2.8 (Lars Persson). 1 ad Hyppeln – Rörö 21–22.8 (Thomas Karlsson m fl). 1 ex Kråkudden, Hönö 6.11 (Karl-Olof Johansson).
16 fynd av 18 ex gör 2013 till ett mycket gott år för svarthakedoppingen i rapportområdet. Lite extra intressant var individen som låg i en damm på Hills golfbana under en veckas tid i maj (se bild). Fågeln spelade men fick tyvärr aldrig sällskap, och drog sedan vidare för att finna lyckan någon annanstans.
Magnus Rahm