Hönsfåglar

Hönshörnet av fågelrapporten utgör i år en dyster läsning. Skogshönsen hade sina sämsta år på länge, vaktlarna var obefintliga och rapphönan är rentav utdöd. Och som om inte det vore nog har ett över tio år gammalt vaktelfynd visat sig vara rapporterat i fel rapportområde, så det utgår.
Samtliga: 2 hanar Landvetters flygplats 22.2 samt 1 hane samma lokal 3.5 (Lars Erik Norbäck, Jon Håkansson). 1 hane Brudarebacken 8.3 samt 5.4 (Ola Bäckman, Tina Widén m fl). 1 hona Brudarebacken 20.4 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 hona Vättlefjäll, Angered 27.10 (Ove Andersson). Dessutom påträffades spillning i Bråtaskogen, Råda 24.2 (Johannes Löfqvist).
Andra året i rad utan fynd från den klassiska spelplatsen på Rambo mosse. Totalt fem rapporterade individer är ett riktigt dåligt resultat och det sämsta sedan 2001, då skådaraktiviteten sannolikt var betydligt lägre i rapportområdets skogar. Arten tycks ha en starkt negativ populationstrend i rapportområdet för närvarande, frågan är vad som orsakar detta?
Johan Svedholm
Samtliga: 1 hane Gösjön, Björketorp 12.1 (Freddy Persson). 2 ex Ecklasjön, Partille 25.4 (Björn Larsson). 1 hona Sisjön, Askim 4.5 (Christer Cederfalk m fl). 1 hona Hårssjön 4.5 (Jan-Åke Noresson). 2 ex Raketjärn, Landvetter 11.6 (Christer Johansson). 1 par Hagedalsmossen, Härryda 24.6 (Christer Johansson). Dessutom påträffades spillning vid Snällemossarna, Landvetter 23.3 (Per Björkman m fl) samt vid Hålemyst, Knipeflågsbergen 29.3 (Leif Jonasson m fl).
Liksom orren hade tjädern ett dåligt år med endast nio observerade individer, att jämföra med förra årets rekordsumma på 26 exemplar. Detta är det sämsta resultatet sedan 2003, då fem individer rapporterades. Till skillnad från orren visar tjädern dock inte alls en nedåtgående trend på längre sikt i rapportområdet, så förhoppningsvis är det bara en tillfällig svacka. Den absolut övervägande delen av fynden är som vanligt gjorda i rapportområdets östliga skogsmarker, men det är värt att notera att Sandsjöbackabeståndet ännu tycks finnas kvar.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex Dannekroken, Hönö 11.3 (Per-Erik Hagström m fl). 1 ex sp Smedstorps ängar, Björketorp 5.5 (Elon Wismén m fl).
Två fynd av rapphöna är en fördubbling av fjolårets summa. Båda fynden härrör emellertid troligen från fåglar utsatta för jakt. Med tanke på att det inte gjorts några fynd på den välbesökta lokalen Galterö sedan 2010 är den lokala populationen i södra skärgården med stor sannolikhet utdöd.
Johan Svedholm
Komplettering: 1 ex sp Välen 13.6 2002 utgår.
För första gången sedan 2001 gjordes inga vaktelfynd i rapportområdet! Eftersom 2012 också bjöd på ett dåligt vaktelresultat med endast tre rapporterade fåglar så har vi nu haft två år i rad med dålig eller obefintlig vaktelutdelning. Arten har annars utmärkt sig genom att av någon anledning uppträda rikligare i rapportområdet vartannat år under så gott som hela 2000-talet. Välenfågeln från 2002 har uppdagats vara ett fall av lokalförväxling och hörde egentligen hemma i norra Halland.
Johan Svedholm