Skarvar–storkar

Båda våra arter skarv tycks ha en positiv eller åtminstone stabil trend. Drommen tutar vidare i Hårssjön och vi fick inte mindre än tre besök av ägretthäger.
Häckningar: Två kolonier med 262 respektive ca 60 bon.
I den mindre av kolonierna ringmärktes 63 ungar. Från en av de största kolonierna i området saknas rapporter, och om inget allvarligt hänt där verkar det som om skarven lever fortsatt gott i vår skärgård.
Magnus Rahm
Samtliga: Observerades regelbundet under hela året, på eller vid följande öar: Rörö, Lilla Pölsan, Hyppeln, Torrbeskär, Öckerö, Hönö, Fotö, Stora Svartskär, Vinga, Galterö, Vargö, Lökholmen och Vrångö. Höga antal: Ca 50 ex Rörö 13.1 (Uno Unger m fl). 60 ex Rörö 28.9 (Magnus Unger m fl). 80 ex Rörö 2.11 (Magnus Unger).
De högsta antalsnoteringarna visar på en viss återhämtning sedan minskningen isvintrarna 2010 och 2011. Ännu finns inga indikationer om häckning och i vanlig ordning var observationerna som glesast i juni och början av juli.
Magnus Rahm
Häckningar: Fynd under häckningstid: Upp till 2 ex Hårssjön 13.4–12.8 (Fredrik Spak m fl).
För sjunde året i rad tutade en rördrom från Hårssjöns vassar, och upp till två individer kunde ses under häckningssäsongen. I övrigt gjordes inte ett enda fynd vilket är anmärkningsvärt. Normalt brukar någon drom tvingas visa upp sig under vintern och möjligen kan det milda vädret i december vara en orsak till att de i år lyckades hålla sig undan.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str Galterö 11.5 (Jan Mogol). 1 ex Torslandaviken 27.8 (Uno Unger m fl). 1 ex str Torslandaviken och Styrsö 24.11 (Magnus Persson, Andy Hultberg m fl).
Fynd nummer sju, åtta och nio i rapportområdet. Samtliga fynd har gjorts sedan 1999, och det är uppenbart att artens expansion avspeglar sig i Göteborgsområdets fyndbild.
Magnus Rahm
Häckningar: Aktiva kolonier fanns på Ängesholmen, Styrsö och i Knipared, Bergum.
Lyckade häckningar har rapporterats från områdets båda pålitliga hägerkolonier, men inga goda uppskattningar av deras aktuella storlek finns tillgänglig. Under hösten noterades som mest 46 hägrar vid Ängesholmen vilket möjligen kan ge en grov fingervisning om den kolonins storlek.
Magnus Rahm