Nattskärra–hackspettar

Kungsfiskaren verkar efter några tuffa vintrar ha återhämtat sig något, och en härfågel i norra skärgården gladde många skådare. Likt många tidigare vårvintrar sågs också tretåig hackspett i Klippans naturreservat.
Häckningar: Fynd under häckningstid: Sammanlagt ca 36 ex sp på 25 lokaler under perioden 7.5–6.8, varav följande i skärgården: 2 ex sp Björkö 30.5–11.6 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex sp Brännö 20.6 (Berndt Lindberg).
Höga antal: 5 ex sp Getryggen 29.5 (Kicki Westman). 4 ex sp Kikåstoppen 5.6 (Ulf Persson).
Ovanligt få rapporter detta år. Nattskärran är spridd och lokalt allmän över större delen av rapportområdet. Arten förekommer däremot glest i rapportområdets östra delar samt i skärgården. Riktade nattutflykter till glesa tallskogar i bergig terräng skulle ge betydligt fler fynd.
Martin Oomen
Samtliga: 1 hane Brandkärr 3.1–3.3 (Mattias Pozsgai m fl). 1 ex Säveåns dalgång 27.2–25.3 samt 25.4 (Jan Mogol m fl). 1 ex Gullbergskajen 7.4 (Anders Forsberg). 1 ex Säveåns dalgång, Jonsered 2.9–7.10 (Staffan Öhrström m fl). 1 ex Torslandaviken 3.9 och 11.9 (Christer Fält m fl). 1 ex Välen 12–19.9 (Jan Krantz m fl). 1 ex Säveåns dalgång, Kviberg 1–31.10 (Roger Eskilsson). 1 ex Säveåns mynning 4.10, 25.10 och 24.11 (Martin Johansson m fl). 1 ex Torslandaviken 23–31.12 (Christer Fält m fl).
I likhet med fjolåret gjordes en hel del fynd och troligen var sex–sju individer inblandade. Några häckningar eller häckningsförsök har inte kommit till vår kännedom, men många observationer gjordes fram till april månad i Säveån samt längs Göta älv, där arten har häckat tidigare. En lyckad övervintring ägde rum längs Göta älv, där ett exemplar sågs regelbundet vid Brandkärr.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex Rörö 4–5.5 (Anders Linner m fl).
Årets fynd ligger bra i tiden för en fågel som kommit hit genom förlängd vårflyttning. Merparten av de härfåglar som dyker upp här observeras i oktober–november. Årets fynd var det 14:e vårfyndet av de 42 exemplar som nu setts i rapportområdet.
Martin Oomen
Häckningar: 1 par Galterö (Roger Eskilsson m fl). Fynd under häckningstid: 1 par Brännö 11–19.5 (Johan Ennerfelt). 1 ex sp Gunnilse 23.5 (Björn Larsson). 1 ex sp Maderna, Partille 24.5 och 2.6 (Ingvar Björhall). 1 ex sp Slingan, Hönö 26.5 (Bengt Karlsson). 1 ex sp Vikhall, Björlanda 30.5 (Magnus Persson). 1 ex sp Lillhagen 1.6 (Freddy Persson m fl).
Efter fjolårets urladdning med tre häckningar så är årets siffror nere på mer normala nivåer. En häckning på Galterö och spelande tytor på ytterligare fem eller sex lokaler är strax över snittet på 2000- talet. Noterbart är att det inte gjordes några fynd under höststräcket, vilket inte har skett sedan 2004.
Martin Oomen
Häckningar: 1 par Bokedalen (Ingvar Björhall).
I FiG-2012 redovisade vi för första gången häckningar av spillkråka, så vi har inte så mycket historiskt material att jämföra med – men givetvis häckar det mångdubbelt fler par än ett när det gäller denna stora spett. Försök gärna rapportera fler häckande spillkråkor framöver, så att vi kan få en bättre bild av artens utbredning i området.
Martin Oomen
Häckningar: 1 par Brodalsbäcken, Tultered (Stefan Larsson). 1 par Uggledal (Mikael Forsman). 1 par Kålsereds dammar, Björlanda (Benga Ragnewall). Fynd under häckningstid: Ropande/revirhävdande rapporterades på minst 45 lokaler under mars–juli.
Endast tre häckningar kunde konstateras vilket är lägre än normalt. Antalet rapporterade häckningar pendlar stort mellan åren. Beståndet verkar dock vara stabilt.
Martin Oomen
Samtliga: 1 hane Klippans naturreservat 13.1–28.2 (Bengt Börjesson m fl).
Klippans naturreservat fortsätter att vara områdets i särklass bästa lokal för denna anonyma spett. Likt de flesta tidigare år, så försvinner spetten eller spettarna i februari–mars när det börjar vankas häckningssäsong. Undantaget var 2012 då en hane hördes trumma vid Klippan i början av april. Stora partier av granskogen kring Klippan är hårt angripen av granbarksborrar, möjligen är det detta förklaringen till varför de tretåiga är så förtjusta i området.
Martin Oomen