Labbar

Rekorduppträdande av storlabb under våren, ett udda fynd av bredstjärtad labb samt magert med fjällabb är en kort sammanfattning av labbåret 2013.
Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 31.7 (Lars Eric Rahm m fl). 1 3K str S Kråkudden, Hönö 1.11 (Thomas Karlsson m fl). 1 1K str NV Kråkudden, Hönö 3.11 (Barbro Björkman m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 4.11 (Tina Widén m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 7.11 (Jon Håkansson).
Inga observationer gjordes under vårsträcket, men däremot sågs en tidig höststräckare i form av en adult fågel på Kråkudden den 31 juli. Observationer av bredstjärtad labb i juli månad är mycket ovanligt och årets fynd är troligen det första någonsin i Göteborgsområdet. En sökning i artportalen under åren 1900–2014 ger inga övriga julifynd längs Västkusten från Bohuslän till och med Halland. Övriga observationer gjordes alla i november, vilket ju ofta är den månad där merparten av fynden görs.
Stefan Svanberg
Häckningar: Fynd under häckningstid: Observationer gjordes i både norra och södra skärgården under häckningstid, men inga rapporter föreligger som tyder på att någon häckning har ägt rum.
Höga antal: 13 ex str S Kråkudden, Hönö 17.4 (Ola Bäckman m fl). 6 ex str S Kråkudden, Hönö 30.4 (Stefan Svanberg m fl).
Sena fynd: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 7.11 (Jon Håkansson m fl).
Den fina sträcksiffran på 13 ex från Kråkudden den 17 april är den högsta i rapportområdet under 2000-talet. Den näst högsta noteringen är 12 ex den 3 september 2006 och den tredje högsta 11 ex den 8 april 2005, båda från Kråkudden.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 29.8 (Bo Brinkhoff m fl). 1 1K str V Kråkudden, Hönö 1.9 (Per Björkman m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 16.9 (Roger Eskilsson m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 24.10 (Uno Unger m fl).
Ett sparsamt uppträdande resulterade i att endast fyra fjällabbar observerades under hösten 2013, vilket är en av de lägsta årssummorna under 2000-talet. Precis som hos bredstjärtad labb kan antalet fynd variera stort från år till år, då faktorer som häckningsframgång och väderlek under sträckperioden starkt påverkar utfallet i uppträdandet.
Stefan Svanberg
Höga antal: 28 ex str S Kråkudden, Hönö 30.4 (Stefan Svanberg m fl). 15 ex str Vinga 4.5 (Anders Jihmanner m fl). 12 ex str S Kråkudden, Hönö 9.10 (Bo Brinkhoff m fl).
Månadsfördelning: Januari 2 ex, mars 1 ex, april 44 ex, maj 29 ex, juni 5 ex, juli 4 ex, augusti 6 ex, september 3 ex, oktober 21 ex, november 12 ex, december 2 ex.
En mycket avvikande fyndbild med majoriteten av storlabbarna observerade i april och maj. Normalt ses flest under hösten och oftast görs endast ett fåtal eller inga fynd under våren. Noteringen på hela 28 ex från Kråkudden den 30 april är därmed unik och lär med råge vara den högsta vårnoteringen som gjorts i landet. Dagen efter rapporterades 42 storlabbar sträckande mot nordväst vid Skagen vilket var nytt vårrekord för Danmark (uppgifter från DOFbasen, Knud Pedersen).
Stefan Svanberg