Havsfåglar

Årets stora havsfågelhändelse får nog sägas vara de rekordmånga havssulorna vid Hönö den 9 oktober. I övrigt blir det här avsnittet ovanligt kort med uteblivna fynd av till exempel stormsvalor och de mest sällsynta lirorna.
Höga antal: Kråkudden, Hönö: 425 ex str S 24.10 (Uno Unger m fl). 500 ex 3.12 (Bo Brinkhoff m fl).
I slutet av november och början av december höll en stor flock med stormfåglar till ett par kilometer utanför Hönö, säkerligen på grund av god födotillgång där. Fenomenet har noterats förr under samma tid på året, bland annat 2010, men inte i denna omfattning. Födosökande stormfåglar är normalt inte helt lätta att räkna, och 500 ex den 3 december var högsta uppskattningen av flocken som säkert också varierade i storlek över tid.
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 3 ex str S 16.9 (Roger Eskilsson m fl). 2 ex str S 9.10 (Bo Brinkhoff, Jan-Åke Noresson m fl). 5 ex str S 24.10 (Uno Unger m fl). 3 ex str S 29.10 (Mattias Pozsgai m fl). 1 ex str S 31.10 (Mattias Lindberg m fl). 2 ex str 4.11 (Tina Widén m fl). 2 ex str S 8.11 (Bo Brinkhoff m fl). 3 ex str S 12.11 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex str S 5.12 (Roger Eskilsson m fl). Övriga lokaler: 1 ex str S Hjälvik, Öckerö – Kråkudden, Hönö – Vinga 29.10 (Bo Brinkhoff, Marinko Karabatic m fl). 1 ex str S Vrångö 13.11 (Martin Oomen).
Totalt 23 ex fördelade på tio obsdagar är normalt. Fynden är fördelade ungefär som förväntat över året, även om decemberfynd inte är helt vanligt -senast det begav sig var 2006. Som jämförelse saknades fynd helt 2011 då kraftiga västliga stormar avlöste varandra under årets sista månad, vilket borde vara optimala förutsättningar för att se grålira på Västkusten.
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 30.4 (Stefan Svanberg m fl). 4 ex str S 14.6 (Stefan Svanberg m fl). 3 ex str S 15.7 (Martin Alexandersson m fl). 2 ex str S 16.7 (Tony Norman m fl ).
10 ex fördelade på fyra obsdagar gör 2013 till ett ganska dåligt år, men i vanlig ordning är vädret den avgörande faktorn. Liksom 2012 fick vi ett aprilfynd och totalt har det nu gjorts tre sådana i området.
Magnus Rahm
Höga antal: Vår: 510 ex str S Kråkudden, Hönö 17.4 (Ola Bäckman m fl). 318 ex str S Kråkudden, Hönö 30.4 (Stefan Svanberg m fl). Höst: 2 186 ex str S Kråkudden, Hönö 9.10 (Bo Brinkhoff m fl). 1 147 ex str S Vrångö 10.10 (Magnus Rahm). 950 ex str S Kråkudden, Hönö 24.10 (Uno Unger m fl). 974 ex str S Kråkudden, Hönö 26.10 (Stefan Andersson m fl). 750 ex str S Kråkudden, Hönö 29.10 (Mattias Pozsgai m fl).
2 186 ex är nytt dagsrekord, det tidigare lydde till 2 100 ex som räknades den 3 oktober 2001. Ett exceptionellt inflöde av sulor i Skagerrak och Kattegatt låg till grund för rekordet, som sattes i vindförhållanden som var lämpliga men inte unika. Även dagen efter, då vinden var svag och nordlig, räknades många sulor i Göteborgs skärgård, även om de allra största mängderna då lär ha befunnit sig söder om oss. Också vårsummorna är extremt höga och utgör rekord i denna kategori.
Magnus Rahm