Alkor

Alksektionen beskrivs kanske bäst som ett växande alkohål, där flertalet av arterna uppvisar negativa trender. Årets uppträdande ligger i linje med de senaste årens sparsmakade uppträdande för till exempel lunnefågel, sillgrissla och tordmule.
Höga antal: 849 ex str S Kråkudden, Hönö 5.2 (Jon Håkansson m fl). 990 ex str S Kråkudden, Hönö 24.10 (Uno Unger m fl). 1 800 ex str S Vinga 30.10 (Claes-Göran Ahlgren m fl). 1 100 ex str S Kråkudden, Hönö 8.11 (Bo Brinkhoff m fl).
Antalen gäller summan av bestämda och obestämda sillgrisslor och tordmular. Dagssummorna är ganska goda i ett kort perspektiv, men det är längesedan vi hade riktigt bra sträck. Exempelvis noterades 2000- talets högsta dagssumma den 28 oktober 2001 då cirka 8 500 ex sträckte förbi Vinga.
Magnus Rahm
Häckningar: 15 par Inre Tistlarna (Gösta Olofsson). 11 par Byrknalten, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). Höga antal, häckningstid: 71 ex Torrbeskär, Gbg:s norra skärgård 2.4 (Stefan Svanberg). 170 ex Tistlarna 20.4 (Gösta Olofsson). 96 ex Inre Tistlarna 20.4 (Gösta Olofsson). 39 ex Kalvholmen, Gbg:s södra skärgård 20.4 (Gösta Olofsson). 47 ad Byrknalten 13.7 (Martin Fransson). Övriga fynd, häckningstid: Noterades vid bland annat Vasskären, Aveskären, Fjärskären, Buskär och Stora Stenskär i södra skärgården, samt Stenskär och Enskär i norra skärgården.
26 konstaterade häckningar är relativt lågt, men ger inte en fullständig bild eftersom arten inte har inventerats heltäckande. Det är troligt att det finns i storleksordningen 100 häckande par i Göteborgs skärgård, och årets observationer kring häckningsplatserna tyder inte på några dramatiska förändringar i beståndet.
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: Sammanlagt 167 ex under perioden 19.10–17.11 med som mest 30 ex str S 19.10 (Stefan Andersson m fl). Övriga lokaler: 1 ex Hyppeln 13.1 (Uno Unger m fl). 1 ex Rörö 13.1 (Uno Unger m fl). 1 ex str S Hyppeln 27.10 (Roger Eskilsson m fl). 2 ex str S Bredviken, Hönö 29.10 (Ola Wennberg). 43 ex str S Vinga 29.10 (Jon Håkansson m fl). 53 ex str S Vinga 30.10 (Claes-Göran Ahlgren m fl). 1 ex Rörö 30.10 (Per Arne Lindgren). 2 ex str S Vrångö 5.11 (Stefan Svanberg).
Totalt 228 ex är lite, men inte onormalt lite. Totalantalet brukar variera mellan ett par hundra och ett par tusen.
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 2K str S 14.6 (Ola Bäckman m fl). 1 ex str S 30.9 (Per Björkman). 1 1K 24.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S 4.11 (Tina Widén m fl). 1 ex str S 8.11 (Bo Brinkhoff m fl). Övriga lokaler: 2 ex str N Vinga 5.5 (Jan Mogol m fl). 1 ex str S Vinga 28.9 (Göran Darefelt m fl). 1 1K Rörö 2.11 (Ville Fagerström m fl).
Totalt 9 ex ligger i linje med de låga antal fynd som gjorts under 10-talet, och därmed långt ifrån de goda åren på 00-talet. Man kan misstänka att detta återspeglar den dåliga häckningsframgången i bland annat flera norska kolonier.
Magnus Rahm