Storkfåglar Ciconiiformes

STORKAR Ciconiidae
Samtliga: 1 ex str Gunnesby, Säve 18.3 (Bo Brinkhoff). 2 ex Kållered–Gunnilse, Angered 4.4 (Jan Tallnäs, Staffan Ovesson m fl). 1 ex str N Slottsskogen–Fjällboberget 6.4 (Peder Winding, Magnus Unger m fl). 1 ex Hökälla–Välen–Slottsskogen–Öxnäs–Hamburg, Hisingen 30.4–3.5 (Aleksandar Azaric, Hans Börjesson m fl).
Prickkartan över årets storkrapporter ser ut som en väl utbredd hushållsmedwurst. Av de fyra fynden sågs alla utom det första på fler än en lokal. Särskilt den sista storken visade upp sig vid en lång rad lokaler från Välen i söder till Hisingens avkrokar i norr. Det är ett gott betyg till skådarkollektivet med tanke på att tidigare års storkar har tenderat att gå nästan obemärkta förbi. Alla storkar tycks ha varit omärkta, även om vi inte kan vara säkra på att det inte dolde sig ringar bland fjädrarna på den första storken som bara sågs i flykten.
Magnus Rahm