Praktfåglar Coraciiformes

KUNGSFISKARE Alcedinidae
Häckningar: 1 par Jonsered. Fynd under häckningstid: 2 ex Lärjeåns dalgång. 1 ex Hills golfbana (Hans Börjesson). 2 ex Torslandaviken (Magnus Persson). 1 ad hane död Lilla Amundö (Robert Paepke).
Övriga fynd: Under januari–mars gjordes observationer på ytterligare 7 lokaler.
Under perioden andra halvan av juli–december gjordes observationer av mer än 30 exemplar på ett stort antal lokaler, maxantal 4 ex i Torslandaviken. Även i år har kungsfiskare häckat vid Jonsereds fabriker och observationer har gjorts på ytterligare tre lokaler under häckningstid. Då räknar vi inte in en adult hane som dog av en krock med ett fönster på Lilla Amundö i början juli. Antalet fynd under hösten skvallrar om god häckningsframgång hos dessa små juveler, dock med en stor risk för dubbelräkning då fåglarna kan vara mer eller mindre stationära under en lång period och röra sig över förhållandevis stora områden. Antalet höstfynd har inte konsekvent räknats under tidigare år, men årets antal på över 30 exemplar ligger klart högre än normalt.
Silke Klick