Skärrfåglar Caprimulgiformes

NATTSKÄRROR Caprimulgidae
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 60 fynd av 125 ex på 58 lokaler.
Höga antal: 3 ex sp Björlanda skjutfält 18.5–14.6 (Karin Magnander m fl). 3 ex sp Buarås, Landvetter 15.6 (Christer Johansson). 7–8 ex sp Delsjöområdet (Brudarebacken, Getryggen, Rörmossen) 19.5–14.6 (Mikael Persson m fl). 5 ex sp Stora Ristjärn, Landvetter 16.6 (Conny Palm m fl). 3 ex Stora Rörmossen, Partille 17–22.7 (Peter Andersson m fl). 3 ex sp Änggårdsbergen 27.5–19.6 (Conny Palm m fl). 40 ex sp Yxsjöområdet 16.6 (Christer Johansson).
Två inventeringsinsatser av nattskärra har gjorts år 2020. Under den ena hittades sammanlagt 17 ex i samband med GOFs nattsångarinventering den 29 maj till den 14 juni på Hisingen, med koncentrationer av skärror i Buaskogen i Torslanda, Stora Vette–Sjumilaskogen i Biskopsgården och på Björlanda skjutfält (se artikel i FpV 1–2021). Den andra gjordes av GOF och Naturskyddsföreningen den 16 juni i ett större område mellan Mölnlycke och Landvetter där hela 40 ex räknades in. I båda fallen gjordes ansträngningar att minimera risken för dubbelräkning. Slutsatsen är att nattskärran verkar ha ökat under senare år, och att det går att hitta spelande nattskärror om man bara ger sig ut nattetid i karga, öppna eller halvöppna hällmarksområden mellan senare delen av maj och en bit in i juli.
Silke Klick