Sulfåglar Suliformes

SULOR Sulidae
Höga antal: 650 ex str Kråkudden, Hönö 6.7 (Raul Vicente m fl). 350 ex str S Kråkudden, Hönö 29.7 (David Armini m fl). 327 ex sträckande S Vinga 23.8 (Stefan Svanberg m fl).
Udda fynd: 1 2K+ Torslandaviken 23.11 (Ola Wennberg m fl).
I år räknades faktiskt de högsta antalen sulor under sommaren. Höstens antal var betydligt mer beskedliga. Sulan i Torslandaviken var i dålig kondition och hittades tyvärr död dagen efter.
Magnus Rahm
SKARVAR Phalacrocoracidae
Häckningar: En koloni med 598 bon (Tommy Järås).
Endast en koloni har rapporterats i år och den tycks större än tidigare, möjligen på bekostnad av närliggande kolonier.
Magnus Rahm
Höga antal: 200 ex Hyppeln 4.11 (Musse Björklund m fl).
En lite lägre högstanotering än i fjol då 300 ex räknades vid Rörö i november. Det finns ändå inget som direkt tyder på att det blivit färre toppskarvar. Arten är numera närmast en karaktärsart i det yttersta havsbandet och för att räkna höga antal krävs lämpliga förutsättningar, tur och skicklighet.
Magnus Rahm