Seglar- och kolibrifåglar Apodiformes

SEGLARE Apodidae
Samtliga: 1 ex str S Björlanda skjutfält 31.10 (John Fjörtoft Karlsen).
En seglare i slutet av oktober eller en bit in i november är alltid intressant. Tidpunkten är sen för tornseglare vars sista exemplar oftast lämnar området innan september är slut. Tankarna dras naturligtvis till den bleke tornseglaren som sågs sist vid Hovås golfbana på morgonen samma dag (se nedan). Arttillhörigheten för Björlanda-seglaren kunde dock inte säkerställas.
Silke Klick
Samtliga: 1 ex Stora Amundö – Hovås golfbana 30–31.10 (Jalle Hiltunen m fl).
Jalle Hiltunens fynd av blek tornseglare vid Amundön svischade in på skrällistan som rapportområdets första. Tack vare Lars Lundmark som var snabb med kameran kunde artbestämningen säkras och fyndet dokumenteras. Tyvärr var det få skådare förunnat att se fågeln, som drog sig norrut längs kusten och kunde ses en sista gång vid Hovås golfbana morgonen därpå, innan den försvann. Fram till 2019 fanns det inte mer än 26 godkända fynd av blek tornseglare i landet, och antalet är för lågt för att försöka utläsa en trend. Vissa år sticker ut nationellt, som 2013 då hela 10 ex observerades, med viss risk för dubbelräkningar. 2020 års fynd är inte färdigbehandlade av Raritetskommittén i skrivande stund, men vi kan ana att höstens många larm om misstänkta eller säkert bestämda bleka tornseglare tyder på ett nytt toppår. Tiden är mycket typisk, sista veckan i oktober är den med flest fynd nationellt. En seglare en bit in i oktober eller i november ska alltid få skådaren att reagera. Fyndet kanske ger alerta göteborgsskådare mersmak att komma ut och rikta blicken mot en grådisig hösthorisont framöver?
Silke Klick