Falkfåglar Falconiformes

FALKAR Falconidae
Häckningar: Göteborgs södra skärgård: 1 par Lökholmen. 1 par Rårholmen. 1 par Skarholmen (samtliga Gösta Olofsson). Övriga Göteborgs kommun: 1 par Bur, Torslanda. 1 par Trädet, Säve. 1 par Askesby, Säve. 1 par Lärjedalens golfbana. 1 par Björsbo, Bergum (samtliga Tommy Järås). 1 par Kålsereds dammar, Björlanda. 1 par Volvo Tuve. 1 par Bergum k:a (samtliga Tommy Järås m fl). 1 par Gamla flygfältet, Torslanda (Gun-Britt Thor m fl). 1 par Arendal (Gunnar Valinder). 1 par Hökälla (Inga-Lisa Ahlfors). 1 par Gunnilse, Angered (Lars Erik Norbäck). Öckerö kommun: 1 par Lyngnholmen, Fotö (Hans Zachrisson). 1 par Rördammen, Öckerö (Thomas Karlsson m fl). Mölndals kommun: 1 par Fässberg (Lars Eric Rahm).
18 häckningar kunde konstateras under året vilket är i paritet med senare års resultat. Sammanlagt ringmärktes hela 57 boungar. Rekordkullen som fanns i Björsbo, Bergum, bestod av sju ungar och fick sina ringar av Tommy Järås den 9 juni.
Per Björkman
Samtliga: Vår: Sammanlagt 18 ex 5.4–22.5. Höst: Sammanlagt ca 86 ex 27.8–4.11. December: 1 ex Vrångö 6.12 (Christopher Magnusson).
Efter ett svagt fjolår är stenfalkarnas antal uppe på normala nivåer för området. Fynd under december är ganska ovanligt för rapportområdet. Under 2000-talet finns endast fyra stycken, två gjordes 2011 och två gjordes 2002.
Per Björkman
Fynd under häckningstid: 1 ad Sisjöns skjutfält 5.6 (Magnus Rahm). 1 par Sagsjön, Kållered 6.6–14.6 (Ove Ferling m fl). 2 ex Hårssjön 10.6 och 1 ex samma lokal 30.7. (Ove Ferling). 1 ex Mollsjön, Vättlefjäll 10.6 (Ove Andersson). 1 ad Sandvik och Torslanda golfbana 13.6 (Christer Fält). 1 ad Balltorps våtmark 23.6–29.6. (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Rävekärrs Långevatten, Mölndal 18.7 (Bengt Hallberg).
Nu har vi haft samma fyndbild under ett antal år, med stationära lärkfalkar i lämpliga häckningsmiljöer. Flertalet av observationerna av dessa falkar utgörs av fåglar som häckar strax söder om rapportområdet. Så det är läge att hålla ögon och öron öppna för att hitta vår första "egna" häckning. När ungfåglarna är flygfärdiga i månadsskiftet juli–augusti brukar de vara lätta att upptäcka när de flyger runt högljutt ropande i närheten av häckningsplatsen.
Per Björkman
Samtliga: 1 2K Rörö – Hälsö – Lindholmen 21.3 (Roger Eskilsson m fl).
I år gjordes första fyndet av jaktfalk sedan 2015 i rapportområdet. Det är som vanligt störst chans att se jaktfalk ute i skärgårdsmiljö och samma falkar kan dyka upp både i norra och södra delarna under vintern.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Göteborgs kommun (Tommy Järås). 1 par Härryda kommun (Tommy Järås).
Efter rivningen av Göteborgs gasklocka 2017, då vårt kända falkpar fick se sin boplats sakta monteras ner till marken, frågade sig många ornitologer oroligt hur det skulle gå för våra pilgrimsfalkar i området. Svaret är att vi fortfarande har ett eller två par som lyckas genomföra häckning. Falkparet i Göteborgs kommun fick tre ungar på vingarna. Dessutom har ett par etablerat sig i rapportområdets områdets östra delar. Nämnas kan att det par som häckade i Mölndals kommuns västgötadel mellan åren 2012–2018, numera har etablerat sig i kommunens hallandsdel och sålunda inte räknas in i vårt rapportområde.
Per Björkman