Härfåglar och näshornsfåglar Bucerotiformes

HÄRFÅGLAR Upupidae
Samtliga: Vår: 1 ex Vrångö 26.4 (Stefan Svanberg). Höst: 1 ex Styrsö 17–27.10 (Andy Hultberg m fl).
Från att ha varit närmast årlig så har det varit stiltje på härfågelfronten sedan 2015. Årets två fynd kan ses som en liten kompensation och räknas in som nummer 44 och 45 i rapportområdet. Fågeln på Vrångö dök upp i den mest typiska vårveckan i slutet av april. Härfågeln på Styrsö hittades under en vecka i slutet av oktober som också utgör den mest typiska tidpunkten för höstobservationer som är vanligare och infaller under en längre period.
Silke Klick