Duvfåglar Columbiformes

DUVOR Columbidae
Häckningar: 1 par Bokedalen, Jonsered (Erik Ahlgren m fl). Fynd under häckningstid: 4 ex sp Bokedalen, Jonsered 19.3–17.6 (Bodil Nyström m fl). 2–3 ex sp Hårssjön 27.3–6.6. (John Thulin m fl). 1 ex sp Bråtaskogen, Råda 13.4 (Rune Edquist). 1 ex sp Lärjeholm, Angered 18.4 (Stig Carlsson). 1 ex sp Finnsmossen, Änggårdsbergen 23.4 (Johan Svedholm). 2 ex Ragnhildsholmen 2.5 (John Thulin). 1 ex sp Halleröd, Hisingen 4.5 och 13.8 (Christer Johansson m fl). 1 ex sp Stora Torp 9.5 (Mattias Lindholm). 1–2 ex sp Vättlefjäll, Bergum 28.5 och 3.6 (Mathias Theander m fl). 1 ex sp Säveåns dalgång, Jonsered 24.6 (Inga-Lisa Ahlfors). 1 ex Asplunden, Rödbo 29.6 (Conny Palm).
En häckning i Bokedalen där det troligen fanns två par till. Sett till övriga rapporter med lägre häckningskriterier hamnar vi på ca 15 revir totalt vilket får anses vara en normal utdelning av denna svåröverblickade häckfågel i området.
Ola Bäckman
Höga antal: 3 820 ex str S Västra begravningsplatsen 11.10 (Stefan Svensson). 11 200 ex str S Slottsskogen 12.10 (Tina Widén m fl). 3 250 ex str S Brudarebacken 13.10 (Roger Eskilsson).
Efter förra årets bottennapp, där vi knappt kom över 2 000 duvor under toppdagarna, friskar årets sträck upp igen med en topp på 11 200 ex från Slottsskogen den 12 oktober. Förvisso en bra bit från rekordet som ligger på 33 400 ex från Hönö den 13 oktober 1984 men relativt senare år en fin dagstopp. Sedan 2009 är det bara den 11 oktober 2018 som bjudit på ett högre antal, nämligen 11 300 ex.
Ola Bäckman
Samtliga: 1 ex Torslandaviken 10.6 (Christer Fält).
Turturduva är numer en i stort sett årlig gäst i området med enstaka exemplar. Sedan 2010 saknas fynd endast 2012 och 2017. Detta är områdets 36:e fynd av arten.
Ola Bäckman
Häckningar: 1 par Horstebacke, Öckerö (Thomas Karlsson m fl). 1–2 par Öckerö (Dawid Johansson). Fynd under häckningstid: Observationer från ytterligare ca 29 lokaler i Göteborgs kommun, 11 lokaler i Öckerö kommun, 7 lokaler i Mölndals kommun och 2 lokaler i Härryda kommun.
Höga antal: 67 ex Majorna 4.12 (Kristoffer Nilsson). 80 ex Sjöbergen 10.12 (Lars Hellman m fl).
Endast två konstaterade häckningar i år är förstås ett dåligt utfall relativt sett, men antalet häckningsrapporter är en svårtolkad indikation på turkduvans livskraft i Göteborgsområdet. Vi kan oavsett konstatera att turkduvans population i området är fortsatt stabil och relativt spridd även om de största antalen fortsatt noteras i de västra stadsdelarna. Antalet lokaler i Göteborgs kommun må vara något lägre än de senaste tre åren men ändå i linje med 10-talet i övrigt.
Ola Bäckman