Stormfåglar Procellariiformes

NORDSTORMSVALOR Hydrobatidae
Samtliga: 1 ex str S Vinga 13.9 (Per Österman m fl). 1 ex förbiflygande Nordres tånge, Hönö 22.11 (Roger Eskilsson m fl).
Två fynd av stormsvala är god utdelning, och i sedvanlig ordning gjordes fynden under kraftiga västvindar på hösten. Arten är långt ifrån årlig men fynden tycks ha blivit aningen mer frekventa på senare år. Sju av områdets sexton fynd har gjorts sedan 2011.
Magnus Rahm
Samtliga: 2 ex str S Vinga 10.2 (Musse Björklund m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 10.2 (Staffan Larsson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 22.2 (Martin Alexandersson). 1 ex str S Hyppeln 23.2 (Roger Eskilsson m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 19.11 (Peder Winding m fl). 8 ex str S Nordres tånge–Kråkudden, Hönö 22.11 (Roger Eskilsson, David Armini m fl). 1 ex str S Långe tånge, Öckerö 22.11 (Magnus Rahm).
Om vi försöker korrigera för individer som setts på olika lokaler under samma dag, landar vi i en årssumma på 14 ex. Det gör 2020 till ett ganska bra år, om än inte exceptionellt. Mest anmärkningsvärt i år är februarifynden. Om vi studerar historiken över klykstjärtade stormsvalor i Göteborgsområdet finner vi en lucka som börjar mitt i februari och slutar i september – inga fynd har gjorts under den perioden. Årets februarifynd krymper den luckan en aning. När får vi områdets första vår- eller sommarfynd?
Magnus Rahm
LIROR Procellariidae
Höga antal: 69 ex str S Kråkudden, Hönö 12.9 (David Armini m fl).
Udda fynd: 1 ex Kättilsröd, Hisingsparken 12.9 (Jan-Olof Roos).
En högsta dagssumma om 69 ex utgör en försämring från fjolårets nivå, som redan var den lägsta på över 20 år. Det återstår att se om vi måste vänja oss vid dessa magra nivåer. Den utmattade stormfågeln som hittades i Hisingsparken dog tyvärr innan den han komma till Fågelcentralen.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 8.9 (Raul Vicente m fl). 1 ex str S Vinga 8.9 (Musse Björklund m fl). 1 ex förbiflygande Kråkudden, Hönö 9.9 (David Armini).
Eftersom fynden den 8 september med stor sannolikhet rör samma fågel landar vi på två fynd, även om det förstås inte är otänkbart att det var samma lira som kom tillbaka ännu en gång nästa dag. Fåglarna passerade tyvärr på för långt avstånd för att observatörerna skulle ha en sportslig chans att bedöma vilken art det rörde sig om. Det är i och för sig möjligt att det hade blivit svårt till och med om lirorna hade stannat till på en kopp kaffe. Skillnaderna mellan arterna är nämligen minimila när det gäller fjäderdräkt och bara tydliga för den som råkar bära med sig ett litet kemilaboratorium.
Magnus Rahm
Samtliga: 2 ex str S + 2 ex str N Kråkudden, Hönö 8.9 (Mårten Wikström m fl). 2 ex str S Vinga 8.9 (Musse Björklund m fl). 4 ex str S + 1 ex str N Kråkudden, Hönö 9.10 (Olle Edlund m fl). 7 ex str S Vinga 9.10 (Kent Kristensson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 23.10 (Joakim Johansson m fl). 1 ex str S Vinga 23.10 (Musse Björklund m fl). 1 ex Bolleskären, Hönö 25.11 (Peter Strandvik m fl).
Årssumman på ca 15 ex slår sig in bland de lägre under 2000-talet men är åtminstone ett rejält uppryck från fjolårets ynka 3 ex. Fynden fördelade sig ungefär som förväntat under året.
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 22.2 (Martin Alexandersson m fl). 2 ex str 2.4 (Roger Eskilsson m fl). 2 ex str 3.4 (Stefan Hammarin m fl). 3 ex str S 14.5 (David Armini). 1 ex str S 15.5 (Musse Björklund m fl). 2 ex str S 16.5 (Mattias Pozsgai m fl). 4 ex str 6.6 (Karin Magnander m fl). 2 ex str S 7.6 (Kristoffer Lager m fl). 1 ex str S 1.7 (Jalle Hiltunen m fl). 1 ex str S 5.7 (Christian Cederroth m fl). 24 ex str S 6.7 (Magnus Rahm m fl). 2 ex str 7.7 (David Armini). 5 ex str S 29.7 (Anders Wigren m fl). 2 ex str S 22.8 (Jonas Bergman Laurila). 5 ex str S 23.8 (Anders Wigren). 2 ex str N 8.9 (Raul Vicente m fl). Övriga lokaler: 20 ex str S Vinga 6.7 (Musse Björklund m fl). 2 ex str S Vrångö 6.7 (Peder Winding m fl). 1 ex str S Vinga 29.7 (Kent Kristenson m fl). 1 ex str S Vinga 6.9 (Anders Borgehed m fl).
Sammanlagt 59 ex är en god årssumma, men en bit från rekordet på 89 ex från 2018. Säsongen blev riktigt lång, med fynd redan i februari. Februarifyndet är faktiskt områdets första, och möjligen även Sveriges första. Nu är det bara marsfynd som saknas i den göteborgska statistiken.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö–Vinga 23.8 (Bodil Nyström, Staffan Larsson m fl).
Områdets femtonde fynd och det första sedan 2017. Precis hälften av fynden har gjorts under augusti, vilket därmed tycks vara den klart bästa månaden för arten på Västkusten.
Magnus Rahm