Ugglefåglar Strigiformes

TORNUGGLOR Tytonidae
Samtliga: 1 ex funnen död Vinga 9.10 (Roger Eskilsson m fl).
Rester av en slagen uggla hittades på en stenhäll strax öster om fyrvaktarens hus på Vinga. När de insamlade fjädrarna hade granskats konstaterades att de inte alls härstammade från en horn- eller jorduggla som man först antog, utan från en tornuggla som uppenbarligen fick sätta livet till när den gästade ön. En berguv som hittades på Vinga samma dag är skäligen misstänkt att ha haft en klo med i spelet. Den här tornugglan är en i raden av flera individer som hittades i södra och västra Sverige under hösten. Efter 2019 års tornuggla, som hittades av en icke-skådare ”inne hos korna” i en lagård i Björlanda innan någon skådare hann få en skymt, och årets fjäderfynd tänds hoppet om en att vi får se en livs levande tornuggla i rapportområdet inom en snar framtid.
Silke Klick
UGGLOR Strigidae
Samtliga: 1 ex sp Raketjärn, Landvetter 30.3–10.4 (Erik Edvardsson m fl).
I likhet med förra året kunde vi glädjas åt en spelande pärluggla i rapportområdet vilket dessförinnan inte hade skett sedan 2010. Inga övriga fynd noterades.
Silke Klick
Samtliga: 1 ex Änggårdsbergen 1.1–7.3 (Olof Armini m fl). 1 ex Stora Amundö 1.2–6.3 (Lars Lundmark m fl). 1 ex Landvetter flygplats 19.2 (Robert Magnusson).
Hökugglan som har varit en stor raritet i rapportområdet är nu inne på nionde året i följd med minst ett fynd. Ugglan i Änggårdsbergen etablerade vinterrevir redan den 13 november 2019 och stannade alltså i hela 116 dagar. Det är nästan dubbelt så länge som den hittills mesta långstannande hökugglan i Göteborgsområdet, nämligen den som uppehöll sig i 68 dagar i Hisingsparken 2013–2014. Ytterligare två hökugglor observerades 2020 vilket är samma antal som föregående år.
Silke Klick
Samtliga: 1 ex sp Höga Svedjan, Björketorp 28.2 (Johannes Löfqvist). 1 ex sp Klippans naturreservat, Björketorp 13–23.3 (Mats Björkquist m fl). 1 ex sp Raketjärn, Landvetter 1–6.4 (Christer Johansson m fl).
Spelande sparvugglor noterades på tre lokaler, som vanligt belägna i Härryda kommun i de allra östligaste delarna av rapportområdet. Inget tyder på att någon häckning genomförts. Inga höst- eller vinterfynd gjordes under 2020 som lämnar oss med totalt enbart tre fynd och därmed inte går till historien som något minnesvärt år för sparvuggleälskande skådare. Ser man på de senaste 20 åren så var antalet fynd av sparvugglor bara lägre under 2001, då ett enda fynd gjordes. Uppträdandet av sparvuggla kan variera kraftigt från år till år och utfallet 2020 var lågt även i de angränsande kustlandskapen Halland och Bohuslän. Västergötland har ett något mer jämnt uppträdande av sparvuggla. Vi får hoppas på ett nytt invasionsår, eller åtminstone någon långstannare, framöver.
Silke Klick
Häckningar: 1 par Torslandaviken (Johan Svedholm m fl). 1 par Djupedal (gnm Rrk Göteborg 1 par Björlanda (Karin Magnander). 1 par Öxnäs (Stefan Svanberg m fl). 1 par Stora Knarrholmen (Lars Henriksson).
Övriga fynd: 1 ex Kålltorp 1.8 (Jan-Åke Noresson). 1 ex Rörö 4.10 (Kristoffer Lager m fl). 1 ex Torslandaviken 14.10 (Örnulf Asker). 1 ex Heden, Torslanda 20.12 (Mathias Theander).
Under de senaste 20 åren har häckning av hornuggla bara kunnat konstateras i genomsnitt vartannat år. Årets fem framgångsrika häckningar är det högsta utfallet sedan 2009 då hela sju häckningar konstaterades. För Torslandaviken var årets häckning den första någonsin, och för första gången sedan 2001 har en häckning rapporterats från södra skärgården. På det hela taget tycks dock hornuggla ha minskat i rapportområdet, även om antalet häckningar kan variera från år till år. De fyra övriga fynden utanför häckningstid kan betraktas som ett något lågt antal.
Silke Klick
Samtliga: Vår: Sammanlagt 12 fynd av 12 ex 28.2–20.5. Höst Sammanlagt: 11 fynd 14 ex 29.9–13.11. Vinter: 1 ex Brunstorp, Säve 28–29.2 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Torslandaviken 21.12 (Magnus Persson).
Ännu ett år med ett stabilt antal jordugglor, samt två vinterfynd. Ingen häckning noterades.
Silke Klick
Häckningar: En konstaterad häckning där paret också fått ut en unge (Peter Strandvik m fl). Troliga/möjliga häckningar: Max 6 aktiva revir med mestadels ensamma hanar och en eventuell avbruten häckning på en lokal.
Tyvärr ytterligare ett dystert år för berguvarna i Göteborgs rapportområde. Inga spektakulära stadsuvar noterades i innerstaden under 2020, men de sedvanliga rastande uvarna i Slottsskogen och vid Välen drog många skådare under ett begränsat antal dagar. En uv uppehöll sig på Vinga under ett par veckor i oktober. Tyvärr hittades även två döda uvar, varav en bestämdes till 2K.
Silke Klick