Hackspettartade fåglar Piciformes

HACKSPETTAR Picidae
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Sammanlagt 41 fynd av 44 ex 22.4–31.5.
Många av göktytorna under häckningstid ropade, dock gjordes inga fynd som antydde häckning, och efter den 31 maj noterades inga fynd alls förrän de första höstfynden som gjordes i början av augusti. Antalet anländande tytor är ändå betydligt och bekräftar en uppåtgående trend. Även om de inte alltid avslöjar sina häckplatser så är det troligt att de häckar i rapportområdet men undgår upptäckt.
Silke Klick
Häckningar: 1 par Göteborgs botaniska trädgård (Bengt Adamsson). 1 par Askims ridhus (Johan Svedholm m fl). 1 par Balltorp (Magnus Rahm). 1 par Gunnebo (Magnus Rahm). 1 par Mossens idrottsplats (Magnus Rahm m fl). 1 par Rödbo (Tom Ekman). 1 par Utbyfältet (Peter Andersson). Troliga häckningar: Noterades på 13 lokaler. Fynd under häckningstid: Noterades på drygt 50 ytterligare lokaler.
Häckning av mindre hackspett konstaterades på sju lokaler, och på ytterligare 13 lokaler är häckning trolig då par eller individer etablerade revir och bobygge eller parning kunde observeras i några fall. Utfallet är i paritet med tidigare år och tyder på en fortsatt stabil population i rapportområdet.
Silke Klick
Häckningar: 1 par Hills golfbana (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Bokedalen, Jonsered (Ingvar Björhall m fl). Fynd under häckningstid: Noterades på ytterligare ett 40-tal lokaler.
Årets två häckningar är ett glädjande utfall efter några år utan konstaterad häckning. På ytterligare cirka 40 lokaler noterades spillkråkor under häckningstid, och på hälften av dessa hördes revirhävdande rop. Det är färre lokaler än året innan, men i ett lite längre perspektiv ett normalt utfall. Trots att spillkråkan är allt annat än diskret på häckplatsen och att ungarnas tiggläten är ljudliga, undgår häckningar oftast upptäckt. Arten är rödlistad sedan 2015 så vi vill uppmana alla att fortsätta rapportera spillkråka med häckningskriterier så att vi kan följa utvecklingen över tid.
Silke Klick