Tranfåglar Gruiformes

RALLAR Rallidae
Häckningar: 1 par Välen (Hans Börjesson). 1 par Donsö (Gösta Olofsson). Fynd under häckningstid: Rapporter under häckningstid indikerar ca 24 revir varav 6 i skärgården.
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt 14 ex på 9 lokaler. December: Sammanlagt 37 ex på 21 lokaler.
Årets rapportering skvallrar om en stabil vattenrallspopulation i området, då mellan 20 och 30 revir brukar kunna redovisas. Att säkert kunna konstatera häckning av denna skygga vasslevande art låter sig sällan göras, men i år sågs respektive hördes i alla fall ungar på två lokaler. Årsslutet var ovanligt milt vilket förklarar den rekordhöga förekomsten av vattenrall i december månad.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: 1 par Brudarebacken (Jan Funke m fl).
Övriga fynd: 1 ex sp Välen 5–29.5 (Johan Håkansson m fl). 2 ex sp Brudarebacken 20.5–24.8 (Göran Sahlin m fl). 1 ex sp Hög 25–26.5 (Tommy Järås m fl). 1 ex sp Ingebäcks älvstrand 26.5–14.6 (Mattias Pozsgai m fl). 1 ex sp Pansarkvillen, Säve 6–10.6 (Henrik Karlsson). 1 ex sp Gullö 24–26.6 (Stefan Svanberg m fl).
Precis som 2019 konstaterades en häckning på Brudarebacken när, också precis som förra året, sex ungar sågs på platsen där två knarrar raspat hela sommaren. Spelande kornknarrar rapporterades från ytterligare fem lokaler, varav fyra på Hisingen, vilket är ett för området fint antal.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: Sammanlagt 21 par. Fynd under häckningstid: Rapporter under häckningstid indikerar ytterligare ca 16 revir.
Vinter: Januari–februari: 23 ex på 9 lokaler, varav 11 ex i Slottsskogen. December: 46 ex på 11 lokaler, varav 16 ex i Slottsskogen.
Totalt uppskattningsvis 37 revir, varav 21 konstaterade häckningar, är lite bättre än förra årets årssumma, men ligger väl i linje med senare års medel. Att året avslutades ovanligt milt avspeglas i den rekordhöga förekomsten av rörhönor i december.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: 7 par Hökälla (John Thulin m fl). 3 par Balltorps våtmark (Jan Hellström m fl). Minst 1 par Torslandaviken (Tommy Järås m fl). 1 par Stensjön, Mölndal (Jan Tallnäs m fl). 5 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm m fl). Fynd under häckningstid: 5–10 par Torslandaviken (Musse Björklund m fl). 2 par Sagsjön, Kållered (Jan Tallnäs m fl).
17 konstaterade sothönehäckningar, vilket sannolikt är en underskattning av områdets häckande bestånd, är ett resultat helt i linje med tidigare år. Troligen finns fler häckande par på såväl välbesökta lokaler som Torslandaviken som i mindre välbesökta småvatten.
Elis Ölfvingsson
TRANOR Gruidae
Häckningar: 1 par Fläskebotippen, Landvetter (Conny Törnmar). Fynd under häckningstid i lämplig biotop: 1 par Hårssjön (Elon Wismén m fl). 1 par Vättlefjäll, Bergum (Stefan Svanberg). 1 par Maderna, Partille (Tobias Meyer). 1 par Lilla Gungtjärn (Jerker Gustafsson). 1 ex Iglatjärn, Angered (Peter Keil). 2 par Öxnäs (Lennart Larsson m fl). 1 ex Helgered, Landvetter (Mats Eriksson). 1 par Pepparedmossen, Sisjöns skjutfält (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Stolts hed, Askim (Jan Wahlberg). 1 par Bisskärr, Bergum (Conny Palm).
Höga antal: 1 275 ex str SV Brudarebacken 2.10 (Ingemar BE Larsson m fl).
Tidiga fynd: 1 ex Fässberg, Mölndal 12.2 (Lennart Bogren).
För andra året i rad har tranorna vid Fläskebotippen gått till häckning, men då inga ungar sågs på lokalen är utfallet ovisst. I och med detta har 1–2 häckningar i rapportområdet nu kunnat konstateras under fyra av de senaste fem åren, något vi historiskt sett inte varit bortskämda med. Som vi tidigare framhållit är dock områdets häckande bestånd sannolikt betydligt högre än vad rapportunderlaget visar. Det ofta spektakulära transträcket kulminerar vanligen kring månadsskiftet september/oktober och i år inföll peaken den 2 oktober då hela 1 275 exemplar kunde räknas in över Brudarebacken – den näst högsta noteringen någonsin, endast slagen av de 1 500 exemplar som sågs på samma lokal den 3 oktober 2016.
Elis Ölfvingsson