Doppingfåglar Podicipediformes

DOPPINGAR Podicipedidae
Häckningar: Minst 4 par Balltorps våtmark, Mölndal (Magnus Rahm m fl). 1 par Hills golfbana, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Svartemossen, Askim (Markus Lagerqvist). 1 par Finnsmossen, Änggårdsbergen (Bengt Adamsson m fl). 1 par Axlemossen, Änggårdsbergen (Daniel Frederiksen m fl). 1 par Torslanda golfbana (Per-Erik Hagström m fl). 1 par Bulyckedammen, Torslanda (Mattis Arveström). 1 par Madbäcksdammen, Björlanda (Bo Brinkhoff m fl). Fynd under häckningstid: Observationer av fåglar i lämplig häckningsbiotop gjordes på ytterligare 8 lokaler.
Höga antal: 37 ex Välen 1.10 (Hans Börjesson).
Ännu ett bra år för smådopping, med elva konstaterade häckningar och ett högt högsta-antal. Arten är duktig på att undgå upptäckt och sannolikt häckade det smådopping på de flesta av de åtta lokaler där arten noterades under häckningstid utan att ruvande fåglar eller ungar kunde ses.
Magnus Rahm
Samtliga: Januari–februari: 1 ex Brevik, Näset 22.1 (Uno Unger). 1 ex Galterö 13.2 (Kent Kristenson m fl). Vår: Sammanlagt 14 ex 16.3–29.5. Sommar: 1 1K Rörö 27.6 (Kristoffer Lager). 1 ad Kröckle, Hönö 24.7 (Hans Zachrisson). 1 1K Stora Amundö 6.8 (Stig Fredriksson m fl). Höst: Sammanlagt 11 ex 27.9–22.11. December: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 16.12 (Lars Eric Rahm).
I fjolårets rapport höjde vi en varningsflagga för gråhakedoppingens utveckling i området. Som för att lugna alla tvivlare blev 2020 ett fint år för arten, med förhållandevis gott om fynd under både vår och höst och dessutom flera sommarfynd.
Magnus Rahm
Samtliga: Januari–februari: 1 ex Askims fjord 30.1 (Tina Widén m fl). 1 ex Brännö 7.2 (Kjell Svensson m fl). Vår: 1 ex Kråkudden, Hönö 19.3 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Vrångö 2.4 (Stefan Svanberg). 1 ex Torslandaviken 12.4 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Torslandaviken 15.4 (Magnus Persson). 1 ex Stora Rävholmen, Öckerö 18.4 (Bengt Karlsson). 1 ex Torslandaviken 23.4 (Mats Bjersing m fl). 1 ex Torslandaviken 1.5 (Christer Fält m fl). Höst: 1–2 ex Torslandaviken 13.9–3.10 (Magnus Persson m fl). 1 ex Ramleberget, Hönö 20.9 (Hans Zachrisson). 1 ex Smithska udden 30.9 (Per Österman). 1 ex Torslandaviken 10.10–8.11 (Christer Fält m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 31.10 (Micke Johansson). 1 ex Stora Amundö 31.10 (Stig Fredriksson m fl). December: 1 ex Torslandaviken 14.11 (Thomas Hansson). 2 ex Torslandaviken 3.12 (Peter Strandvik m fl).
Vilken uppryckning! Efter fjolårets ökenvandring med bara tre fynd under hela året, slog 2020 till med 17 fynd av 19 ex Det är faktiskt nytt rekord för Göteborgsområdet med någon enstaka doppings marginal, även om det i vanlig ordning finns risk för dubbelräkningar.
Magnus Rahm