Hökfåglar Accipitriformes

FISKGJUSAR Pandionidae
Häckningar: 3 par i Härryda kommun, 1 par i Mölndals kommun.
Höga antal: 6 ex Torslandaviken 9.8 (Magnus Persson).
2013, då fiskgjusen var riksinventeringsart, konstaterades fyra häckningar i rapportområdet. Sedan dess har antalet inrapporterade häckningar varierat mellan som lägst tre och som högst sex stycken. Några lokaler är alltid desamma, men vissa år dyker det upp nya och i år hittades ett bo i Mölndals kommun. Fiskande gjusar i Torslandaviken är en tämligen allmän syn, men ett så stort antal som 6 ex är anmärkningsvärt.
Per Björkman
HÖKARTADE ROVFÅGLAR Accipitridae
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 par Sisjöns skjutfält (Magnus Rahm m fl). 1 par Backered, Rödbo (Tom Ekman). 1 par Kärrsgärde, Härryda (Johannes Löfqvist).
Att hitta häckningar av bivråk är sannerligen inte lätt, eftersom fåglarna är mycket diskreta runt boet, men ett så här magert utfall verkar oroväckande. Visserligen finns ett antal rapporter under juni–juli, men många av dessa rör förbiflygande fåglar i stadsmiljö.
Per Björkman
Samtliga: 1 2K Brudarebacken 19.2 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex Lövgärdet, Angered 6.11 (Per Karlsson).
Endast två observationer av kungsörn har gjorts i år, vilket är det lägsta sedan 2013 då endast en kungsörn behagade gästa oss. Normalt sett ses åtminstone 4–5 individer per år. Tidsmässigt är dock fynden helt normala, med ett vinterfynd och ett i början av november.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Vättlefjäll (Lars Erik Norbäck). 1 par Landvetter (Per Johansson). 1 par Balltorp, Mölndal (Uno Unger). 1 par Yxsjöns naturreservat, Mölnlycke (Christopher Magnusson). 1 par Änggårdsbergen (Per-Anders Svensson). Fynd under häckningstid: 1 ex Råda (Fredrik Andersson). 1 par Brudarebacken (Roger Eskilsson). 1 hane Trolltjärn, Askim (Aimon Niklasson).
Fem konstaterade häckningar av duvhök hör inte till vanligheterna. Senast någon häckning kunde konstateras var 2013. Vi gläds åt utfallet och konstaterar att vi verkar har en stabil population av duvhök i rapportområdet.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Vällsjön, Råda (Fredrik Andersson). 1 par Gullö, Säve (Mikael Sundberg). 1 par Sagsjön, Kållered (Ove Ferling). 1 par Svankällan (Kent Westlund m fl). 1 par Nordreälvstranden, Öxnäs (Magnus Lundström). Troliga häckningar: 1 par Björlanda skjutfält (Karin Magnander). 1 par Ragnhildsholmen (Benga Ragnewall m fl). 1 par Hårssjön (Mats Bjersing). 1 par Björkö (Kristoffer Lager).
I år verkar våra bruna kärrhökar ha häckat vid åtminstone fem lokaler och flygga ungar sågs vid en av dessa vilket är glädjade.
Per Björkman
Samtliga: Januari–februari: Minst 2 ex i Öxnäsområdet under hela perioden. 1 honfärgad str NV Brudarebacken 3.2 (Anton Mangsbo). Vår: Sammanlagt ca 35 ex 1.3–28.5. Sommar: 1 hane Öxnäs 24.6 (Mikael Sundberg). 1 2K hane Stora Oxhagen, Hisingen 21.7 (Tom Ekman). 1 ad hane Klippans naturreservat, Björketorp 25.7 (Bo Brinkhoff m fl). Höst: Sammanlagt 75–85 ex 20.8–15.11. December: 1 honfärgad Hårssjön 6.12 (Magnus Rahm). 1 honfärgad Smedstorps ängar, Björketorp 6.12 (Elon Wismén). 1 honfärgad Öxnäs 11.12 (Mikael Sundberg). 1 honfärgad Torslandaviken 24.12 (John Andersson m fl). 1 honfärgad Torslandaviken 29.12 (Magnus Persson). 1 honfärgad Hills golfbana, Mölndal 29.12 (Lars Eric Rahm).
Det blev ett ovanligt stort antal observationer av blå kärrhökar under hela året. Att göra en korrekt bedömning av det faktiska antalet är mycket svårt, då i synnerhet området runt Öxnäs på Hisingen är välbesökt både av skådare och blå kärrhökar under hösten. Den 30 september finns en obs av inte mindre än sex stationära fåglar i detta område.
Per Björkman
Samtliga: 1 ad hane Lagmansholmen, Säve 10.4 (Stefan Svanberg). 1 2K+ hane Öxnäsområdet 12.9–16.9 (Magnus Persson m fl).
Efter några år med ett ökande antal fynd av stäpphök fick vi nöja oss med endast två fynd i år. Vårfyndet är det första sedan 2017 och området runt Öxnäs på Hisingen fortsätter att attrahera fåglar under mitten av september månad.
Per Björkman
Samtliga: 1 2K hona Torslandaviken 22.5 (Magnus Levin m fl).
Maj eller augusti är de månader då chansen är störst att vi får se ängshökar i rapportområdet. Arten lever på marginalen i landet och uppträder främst i de sydöstra landskapen.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Säve (Peter Strandvik m fl). 1 par Bergum (Tommy Järås). Troliga häckningar: 1 par Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist). 1 par Björketorp (Johannes Löfqvist).
Den röda gladan gör en glad. Arten fortsätter att etablera sig som häckfågel i området. I år kunde fem boungar ringmärkas. Paret som häckade på Hisingen fick ut tre ungar och bergumsfåglarna fick således ut två. Utöver dessa två par finns rapporter om två revir i områdets östra delar.
Per Björkman
Samtliga: 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 8.8 (Staffan Sénby) Efter att ha saknats 2019 återkom den bruna gladan med ett fynd i år.
Detta blev områdets 20:e fynd och arten har en positiv trend i landet.
Per Björkman
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ad Vrångö 8.6 (Lars Erik Norbäck m fl). 1 ex Brudarebacken 11.7 (Anton Mangsbo). 1 ex Nolviks kile, Björlanda 11.7 (Tommy Johansson). 1 ex Lackarebäck, Mölndal 19.7 (David Klingberg).
Antalet sommarfynd blev fyra stycken precis som förra året, men fortfarande saknar vi arten som häckfågel i området.
Per Björkman
Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt 30–35 ex 1.1–28.4. Höst/vinter: Sammanlagt ca 35 ex 16.9–31.12.
Antalen ligger i nivå med senare år. Vi får gå tillbaka till 2014 för att hitta en bra fjällvråkshöst. Då låg antalet summerade fjällvråkar under denna period på 120–150 ex.
Per Björkman