Skarvar–storkar

Storskarven tycks ha en positiv trend i Göteborgs skärgård, medan toppskarven varit stabil de senaste åren. För rördrom och gråhäger var det mesta sig likt, och i år uteblev fynd av de vita hägrarna.
Häckningar: Fem kolonier med 554, 370, 142, 108 respektive 25 bon.
Rapportmaterialet tyder på en fortsatt positiv trend i Göteborgs skärgård. I år inkom rapporter från samtliga kända kolonier, och i merparten av dessa verkar antalet par öka. Häckningsframgången i kolonierna är dock inte känd, och det bör påpekas att antalet bon inte är samma som antalet par, eftersom en del bon är tomma.
Magnus Rahm
Höga antal: Högsta antalet under första halvåret var 16 ex Rörö 1.2 (Magnus Unger) och under andra halvåret 30 ex Lilla Rossen, Rörö 23.8 (Per Björkman m fl).
Sommar: Juni–juli: 2 ex Vinga 8.7 (Karl-Olof Johansson).
Antalet toppskarvar tycks ha stabiliserat sig på en lägre nivå sedan uppträdandet störtdök 2010. De sista åren under 00-talet låg de högsta antalsnoteringarna på ungefär 200 exemplar. Fortfarande finns inga indikationer om häckning i Göteborgsområdet.
Magnus Rahm
Samtliga: Häckningstid: Upp till 2 ex Hårssjön 4.3–2.6 (Ove Ferling m fl). Vinter: 2 ex Torslandaviken 21.12 (Magnus Persson m fl).
Drommen tutade vidare i Hårssjön precis som vanligt. Vid några tillfällen kunde ytterligare en individ, förmodligen en hona, ses. Bara ett fynd därutöver är lite, men för att se rördrom vintertid krävs ofta kallt väder med mycket is så att drommarna tvingas fram till mer exponerade platser med öppet vatten.
Magnus Rahm
Häckningar: Aktiva kolonier fanns på Ängesholmen, Styrsö (minst 8 bon) och i Knipared, Bergum (minst 1 bo).
Våra båda kända hägerkolonier finns alltjämt kvar, men vi vet inte mycket om utvecklingen i dessa.
Magnus Rahm