Labbar

En invasion av unga bredstjärtade labbar kryddat med flera kust-, fjäll- och storlabbar medförde en labbfestival av sällan skådat slag under hösten. Att det dessutom sågs en adult fjällabb i maj gör inte labbåret sämre.
Samtliga: Sammanlagt ca 291 ex 25.9–22.12. Dagar med fler än 10 ex vid Kråkudden, Hönö: 13 1K str S 27.9 (Magnus Rahm m fl), 17 1K str S 20.10 (Martin Oomen m fl), 19 1K str S 26.10 (Stefan Svanberg m fl), 53 1K str S 27.10 (Bo Brinkhoff m fl), 31 1K str S 2.11 (Uno Unger m fl), 16 1K str S 3.11 (Mats Björkquist m fl), 14 1K str S 4.11 (Jon Håkansson), 16 1K str S 8.11 (Stefan Svanberg m fl), 15 1K str S 24.11 (Bo Brinkhoff m fl). Dagar med fler än 10 ex, övriga lokaler: 21 1K str S Vinga 26.10 (Per Björkman m fl). 24 1K str S Vinga 8.11 (Stefan Andersson m fl). 13 1K str S Vinga 9.11 (Stefan Andersson m fl). Månadsfördelning: September ca 22 ex, oktober ca 126 ex, november ca 126 ex, december ca 17 ex.
Ett smått fantastiskt uppträdande av unga bredstjärtade labbar rådde under hösten 2014. Man får anta att gnagartillgången var god på den arktiska tundran under sommaren med goda häckningsframgångar som följd. Startskottet gick den 25 september och därefter sågs cirka 291 ex under hösten, med en kulminering den 27 oktober då hela 53 ex räknades på Kråkudden. Observationerna utgjordes mer eller mindre enbart av ungfåglar och endast två adulter har rapporterats. Invasioner likt denna har inträffat förut och dagsrekordet för Göteborgsområdet är från den 10 november 1985 då hela 94 bredstjärtade labbar räknades på Kråkudden. Samma dag rapporterades även 75 obestämda labbar på lokalen av vilka majoriteten säkerligen också var bredstjärtade. Svenska dagsrekordet lyder på 387 ex vilket observerades på Billudden i Uppland den 25 september 1999. Näst högsta noteringen är från årets invasion och gjordes vid Simrishamn i Skåne där 327 ungfåglar sträckte förbi den 22 oktober.
Stefan Svanberg
Höga antal: 8 ex str S Kråkudden, Hönö 24.4 (Jon Håkansson). 8 1K str S Kråkudden, Hönö 26.9 (Leif Jonasson m fl).
Sena fynd: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 2.11 (Uno Unger m fl). 1 3K str Kråkudden, Hönö 4.11 (Jon Håkansson). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 24.11 (Ola Wennberg m fl).
Observationer av kustlabb i november är sällsynt och även om det inte görs varje år har det under senare år blivit mera frekvent. Labbar är överlag svårbestämda och naturligtvis kan felbestämningar gömma sig ibland fynden, men tendensen är att en ökning har skett den senaste femårsperioden. Möjligen hänger det ihop med att bevakningen på Kråkudden och andra skärgårdslokaler har ökat under samma period.
Stefan Svanberg
Samtliga: Vår: 1 ad str N Torslandaviken 23.5 (Magnus Persson). Höst: 1 1K str SV Kråkudden, Hönö 21.8 (Marinko Karabatic m fl). 2 1K str S Kråkudden, Hönö 26.9 (Leif Jonasson m fl). 3 1K str S Kråkudden, Hönö 27.9 (Magnus Rahm m fl). 1 1K str N Kråkudden, Hönö 27.9 (Uno Unger m fl). 2 1K str S Vinga 27.9 (Göran Darefelt m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 26.10 (Stefan Svanberg m fl).
Kul med ett vårfynd av fjällabb och dessutom på en udda labblokal som Torslandaviken. Arten är notoriskt sällsynt under vårsträcket och under 2000-talet föreligger endast tre majfynd och två junifynd sedan tidigare varav samtliga är från Kråkudden. Det senaste majfyndet gjordes 2004 och senaste junifyndet 2006.
Stefan Svanberg
Höga antal: 45 ex str S Kråkudden, Hönö 26.9 (Ola Wennberg m fl). 12 ex str S Hyppeln 26.9 (Roger Eskilsson). 35 ex str S Kråkudden, Hönö 27.9 (Per Johan Ulfendahl m fl). 15 ex str S Vinga 27.9 (Göran Darefelt m fl).
Månadsfördelning: Januari 1 ex, februari 1 ex, april 2 ex, juni 1 ex, juli 6 ex, augusti 12 ex, september 87 ex, oktober 12 ex.
Noteringen på 45 ex den 26 september är den högsta dagssumman som rapporterats sedan 2004. Rekordnoteringen lyder på 118 ex och gjordes på Kråkudden den 21 augusti samma år.
Stefan Svanberg