Havsfåglar

Höga antal rapporterades av både stormfågel och havssula där särskilt den senare slog alla tänkbara rekord. Därutöver kunde några lyckliga glädjas åt bland annat gulnäbbad lira och stormsvala.
Höga antal: 300 ex Vinga 13.4 (Kent Kristenson m fl). 200 ex str S Kråkudden, Hönö 26.9 (Leif Jonasson m fl). 800 ex str S Vinga 27.9 (Göran Darefelt m fl).
Udda fynd: 1 ex Enerbacken, Mölndal 27.9 (gnm Lars Eric Rahm).
800 ex utgör den högsta dagssumman som publicerats sedan 2003, då 2 000 ex sträckte förbi Kråkudden den 14 december. 300 ex den 13 april är den högsta vårsiffran sedan 2007 då ca 320 ex passerade Kråkudden den 19 april. Fågeln i Enerbacken låg urblåst och utmattad på en väg och lämnades till Fågelcentralen.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 20.8 (Daniel Tingdahl m fl). 1 ex förbifl. Vinga 21.8 (Uno Unger m fl). 1 ex str S Vinga 26.10 (Kjell Svensson m fl).
Observationerna den 20 och 21 augusti rör sannolikt samma fågel, och därmed blir årets fynd nummer 22 och 23 i Göteborgsområdet. Oktoberfyndet är sent, och bara två dagar från fenologirekordet, som sattes på Hönö den 28 oktober 2003.
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 25.9 (Ulf Persson). 7 ex str S 26.9 (Leif Jonasson m fl). 2 ex str Kråkudden, Hönö 27.9 (Magnus Unger m fl). 1 ex str S 28.9 (Johan Södercrantz m fl). 2 ex str S 8.10 (Tina Widén m fl). 3 ex str S 10.10 (Lars Carlbrand). 1 ex str S 26.10 (Leif Jonasson). 1 ex str S 7.12 (Roger Eskilsson). 1 ex str S 8.12 (Ola Wennberg m fl). Övriga lokaler: 1 ex str S Vinga 21.8 (Uno Unger m fl). 4 ex str S Hyppeln 26.9 (Roger Eskilsson). 1 ex str S Vinga 27.9 (Göran Darefelt m fl). 1 ex str N Vrångö 27.9 (Tina Widén m fl). 1 ex str Hummerviken, Öckerö 27.9 (Thomas Karlsson). 2 ex str S Vinga 28.9 (Göran Darefelt m fl). 1 ex str S Vinga 26.10 (Lars Carlbrand m fl).
En del av rapporterna avser samma individer, och den totala årssumman landar därför på 22 ex, fördelade på elva dagar. Därmed var 2014 ett alldeles vanligt grålireår, även om säsongen var lite mer utdragen än de flesta år.
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 6 ex str S 16.7 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S 31.7 (Ola Wennberg m fl). 1 ex str S 19.8 (Peter Hamrén m fl). 2 ex str 20.8 (Kicki Westman m fl). 1 ex str NV 23.8 (Barbara Leibiger m fl). 1 ex str N 27.9 (Daniel Andersson m fl). 1 ex str S 20.10 (Martin Oomen m fl).
Med 13 ex fördelade på sju obsdagar var 2014 ett normalt år. Medianen för 2000-talet ligger på ca 14 ex. Oktoberfyndet är ganska sent, men i övrigt är fynden tidstypiska.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex Hönö både, Hönö 26.7 (Martin Alexandersson).
Trettonde fyndet i rapportområdet. Fågeln observerades i skenet från en kraftig pannlampa efter uppspelning av stormsvaleläten. Fyndet är områdets andra i juli månad.
Magnus Rahm
Samtliga: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 27.9 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex str S Vinga 27.9 (Göran Darefelt m fl).
Efter ett helt klykfritt år 2013 fick vi i alla fall två fynd 2014. Vinga-fågeln bedöms som en av de individer som sågs vid Hönö.
Magnus Rahm
Höga antal: 830 ex str S Kråkudden, Hönö 13.4 (Ola Bäckman m fl). 500 ex Vinga 13.4 (Kent Kristenson m fl). 2 400 ex str S Kråkudden, Hönö 26.9 (Leif Jonasson m fl). 990 ex str S Hyppeln 26.9 (Roger Eskilsson). 609 ex str S Kråkudden, Hönö 27.9 (Magnus Rahm m fl). 1250 2K+ str S Vinga 27.9 (Göran Darefelt m fl).
Udda fynd: 1 4K Göteborgs fiskhamn 17–18.8 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex str V Partillemotet, Partille 20.10 (Lars Andersson m fl).
Ännu ett år med mycket höga antal. 2 400 ex är det högsta antalet som någonsin rapporterats från området. Siffran om 830 ex utgör rekord i kategorin vårsummor. Även om det generellt sett är svårt att dra slutsatser utifrån havsfåglars uppträdande hos oss, kan man förmoda att fyndbilden har ett samband med artens generellt stigande trend. I Storbritannien, där en hög andel av världspopulationen häckar, har arten ökat med ungefär 2 % per år sedan den fredades vid förra sekelskiftet. Eftersom sulor kan flyga långt från häckningsplatserna, och dessutom är beredda att anpassa sig i valet av föda, tror man att de inte är så känsliga för födobrist. Förhoppningsvis får vi därför även framöver se många sulor i våra vatten.
Magnus Rahm