Lommar och doppingar

För en gångs skull kan vi skriva om smålomshäckningar i plural. I skuggan av denna goda nyhet höjer vi ett varningens finger för storlom som tycks ha haft ett ovanligt dåligt år. I övrigt kan vi glädja oss åt ett gott år för smådopping, och en ungfågel av svarthakedopping som är värd att uppmärksamma.
Häckningar: 2 par Härryda kommun (Mats Eriksson, Ingemar Olsson). Fynd under häckningstid: 1 par noterades på lämplig häckningslokal i Härryda kommun, men häckning genomfördes ej (Mats Eriksson).
Höga antal: 157 ex str S Kråkudden, Hönö 23.4 (Jon Håkansson). 178 ex str S Kråkudden, Hönö 28.4 (Jon Håkansson).
De två häckande paren fick ut var sin unge. Den ena häckningslokalen har nyttjats i flera år, medan den andra var ny. Det är faktiskt första gången på 2000- talet som två säkra häckningar rapporteras, även om det sannolikt häckat minst två par de flesta år. Högstanoteringarna var låga, men inte onormalt låga. Medianen för högsta dagssumma per år under 2000-talet ligger på 280 ex.
Magnus Rahm
Häckningar: 1 par Sisjön (Aimon Niklasson m fl). 1 par Hornasjön, Härryda (Ingemar Olsson). 1 par Stora Stamsjön, Härryda (Bo Nilsson). Fynd under häckningstid: Utöver de säkra häckningarna gjordes fynd i totalt 13 tänkbara häckningssjöar.
Tre konstaterade häckningar är färre än de senaste åren, och inget av paren fick ut mer än en unge. Dessutom gjordes observationer i något färre lämpliga häckningssjöar än vanligt. De senaste åren har man kunnat ana en stigande trend bland områdets storlommar, så vi får hoppas att det dåliga bokslutet främst har att göra med bristande rapportering.
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 2K+ str S 22.3 (Per Björkman). 3 2K+ str S 26.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 2K+ str S 27.10 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ad str S 3.11 (Mats Björkquist). 1 ex str S 13.12 (Hans Zachrisson m fl). 1 2K+ str S 31.12 (Osborne Lindberg m fl). Övriga lokaler: 1 ad str S Vrångö 26.10 (Tina Widén). 3 2K+ str S Vinga 26.10 (Kent Kristenson m fl). 1 ex str S Långe tånge, Öckerö 2.11 (Bo Brinkhoff). 1 2K+ str S Hyppeln 12.12 (Roger Eskilsson m fl).
De tre individerna vid Hönö och Vinga den 26 oktober rör samma fåglar, och totalt rör det sig därför om 9 fynd av 11 ex (även om det finns stor risk för dubbelräkning). Det gör 2014 till ett mycket gott år. Marsfyndet är områdets andra, men i övrigt fördelade sig fynden som förväntat – från slutet av oktober och fram till årets slut.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 11.10 (Peter Strandvik).
Den vitnäbbade islommen har en vikande trend i området, och bara ett enda fynd förstärker den bilden. 2010 sågs visserligen inte en enda vitnäbbad i området, men annars har det gjorts minst två fynd varje år sedan 1999.
Magnus Rahm
Häckningar: 1 par Östra dammen, Hills golfbana (Over Ferling). 3–6 par Balltorps våtmark (Lars Eric Rahm m fl). 1–2 par Axlemossen, Änggårdsbergen (Johan Ennerfelt m fl). 1 par Finnsmossen, Änggårdsbergen (Bengt Adamsson m fl). 1 par Svartemossen, Askim (Silke Klick). 1 par Ers vatten, Rörö (Bo Brinkhoff). 1 par Valmossen, Brännö (Lars Hellman). Fynd under häckningstid: Observationer av fåglar i lämplig häckningsbiotop gjordes på ytterligare fem lokaler.
Höga antal: 12 ex Hinsholmskilen 18.2 (Uno Unger). 23 ex Balltorps våtmark 4.9 (Lars Eric Rahm). 11 ex Välen 22.10 (Uno Unger m fl).
Man kan ana att en liten återhämtning har skett sedan de hårda vintrarna i början av decenniet. Även om nio konstaterade häckningar är exakt samma antal som både 2012 och 2013, finns i år fler observationer i kategorin mycket troliga häckningar, bland annat från Madbäcksdammen i Björlanda. Däremot är det fortsatt dåligt med större ansamlingar. Under 00-talet samlades regelbundet tvåsiffriga antal i Torslandaviken och Välen. I år kommer istället den högsta noteringen från områdets bästa häckningslokal, Balltorps våtmark, där 6 gamla och 17 unga doppingar kunde räknas den 4 september.
Magnus Rahm
Vinter: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 4.1 (Uno Unger m fl). 3 ex str S 16.2 (Uno Unger m fl). 3 ex str S 17.2 (Uno Unger m fl). 1 ex 22.2 (Stefan Malm m fl). 1 ad str S 13.12 (Hans Zachrisson m fl). Övriga lokaler: 1 ex stationär Fotö 2.1 (Bo Brinkhoff). 1 ex rast Lappesand, Hönö 19.1 (Håkan Möller). 1 ex Rörö 1.2 (Magnus Unger).
Höga antal: 5 ex str S Kråkudden, Hönö 24.11 (Bo Brinkhoff m fl).
Ett normalt år vad gäller antalet vinterfynd. I vanlig ordning dominerar norra skärgården statistiken.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex Billdals skärgård 5.1 (Jan Wahlberg). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 16.2 (Uno Unger m fl). 1 ex Vrångö 10.4 (Stefan Svanberg m fl). 1 1K Torslandaviken 20.7 (Conny Palm). 1 ex Torslandaviken 9–26.11 (Markus Lagerqvist m fl).
Fem fynd är normalt. Årets mest intressanta fynd är den ungfågel som sågs i Torslandaviken mitt i juli. Närmaste kända häckningslokaler ligger knappt 10 mil in i Västergötland, och man får nog ändå misstänka att denna fågel rört sig ganska långt från födelseplatsen.
Magnus Rahm