Trastfåglar

Ring, ring! Telefonterror? Nej, det var bara en fenomenal ringtrastvår följd av en lika fenomenal ringtrasthöst. Blåhakarna var det sämre med, men våra häckande svarta rödstjärtar hänger sig troget kvar.
Häckningar: Fynd under häckningstid: Sammanlagt noterades ca 105 sjungande individer i rapportområdet.
En liten återhämtning från förra årets bottenresultat på 95 sjungande fåglar. Fynden har följande geografiska fördelning i kärnområdena: Hisingen 55 ex, Norra skärgården 36 ex, Södra skärgården 5 ex, Välen–Stora ån 4 ex, Säveån 1 ex, Lärjeån 0 ex. Alltså fortsatt relativt magert i samtliga områden utom norra skärgården, där återigen en rekordsumma noteras. Denna trend har nu pågått några år, och får anses vara med sanningen överensstämmande, men svår att förklara. Möjligen kan ökad igenväxning förklara ökningen i Norra skärgården och ökad exploatering ha betydelse för nedgången på Hisingen, Välen–Stora ån, Säveån och Lärjeån.
Johan Svedholm
Samtliga: Vår: 1 ex Galterö 14.5 (Lars Hellman). 1 hona Eklanda, Mölndal 18.5 (Per-Anders Svensson m fl).
Endast två vårfynd och inga höstfynd gör 2014 till det i särklass sämsta blåhakeåret under 2000-talet. Genomsnittssiffrorna för 2000-talet är nio vårfynd och tre höstfynd, och årets dåliga utdelning får sannolikt tillskrivas missgynnsamma väder- och vindförhållanden för denna utpräglade sydostflyttare som alltid varit betydligt sparsammare hos oss än i de östra delarna av landet.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 hane Krossholmen, Torslanda 11.7 (Bo Brinkhoff).
Andra fyndet av denna hybrid i rapportområdet. Det första rörde en 2K hane som sågs i Torslandaviken i april 2008. Dessa hybrider är inte sällan till förväxling lika östliga raser av svart rödstjärt varför försiktighet anbefalles vid bestämning av sådana! Möjligen har denna hybrid blivit vanligare under senare år, eller kanske bara mera uppmärksammad. Om det förstnämnda är fallet, är en tolkning att det skulle kunna bero på att rödstjärten i allt högre grad börjat häcka i typiska svart rödstjärtsmiljöer i industriområden, hamnar och dylikt, vilket torde öka risken för att sådana hybrider uppstår.
Johan Svedholm
Häckningar: 1 par Donsö (Gösta Olofsson m fl). 1 par Björröd, Landvetter (Elon Wismén m fl). 1 par Skarvikshamnen, Hisingen (Stefan Svanberg). Troliga häckningar: 1 par Säveåns mynning (Peter Keil m fl). Dessutom noterades arten på ytterligare 10 lokaler under häckningstid.
Övriga fynd: Vinter: 1 hane Lilla Kärrsvik, Öckerö 1.1 (Simon Bäck). 1 honfärgad Säveåns dalgång, Jonsered 12.11–3.12 (Ingemar BE Larsson m fl). 1 ex Torslandaviken 19.12 (Christer Fält). Vår: 1 honfärgad Brudarebacken 30.3 (Olof Armini m fl). 1 honfärgad Rörö 31.3 (Bo Brinkhoff m fl). 1 2K hane Kråkudden 25.4 (Ola Bäckman m fl). Höst: sammanlagt 16–17 fynd av 18–19 individer.
Tre konstaterade häckningar och säkert ytterligare en handfull häckningar som döljer sig bland fynden under häckningstid visar att den svarta rödstjärten fortfarande verkar trivas ganska väl i våra skräpmarker, trots att många industriområden, bangårdar och liknande har drabbats av uppsnyggningsiver. Det är dock fortfarande en bit kvar till artens fornstora dagar i början av 1980-talet, då cirka 25 par bedömdes häcka i Göteborgs hamnområde. Såväl vinter- som höstsummorna är för övrigt ovanligt höga.
Johan Svedholm
Tidiga fynd: 1 hona Styrsö 13.4 (Lars Davidsson).
Fenologirekord med en dags marginal. Fyndet sammanföll med ett smärre inflöde av rödstjärtar även i andra delar av södra Sverige.
Johan Svedholm
Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 5.10 (Magnus Persson m fl). 1 1K Brudarebacken 11–12.10 (Mia Wallin m fl). 1 ex Välen 12.10 (Jan-Olov Hammarlund).
Många eftersläntrande tropikflyttare sågs denna höst, så även ett ovanligt stort antal buskskvättor i oktober.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 1K hane Välen, Göteborg 3–29.10 (Oscar Berkefalk Westman m fl). 1 hane Torslandaviken 5.10 (Magnus Persson m fl).
Sjätte året i rad som arten rapporteras från Göteborgsområdet, och totalsumman uppgår nu till 30 fynd varav, inklusive årets fynd, åtta är gjorda i oktober månad. De allra flesta fynden görs under våren, och då i synnerhet i april.
Johan Svedholm
Sena fynd: 1 ex Rörö 13.11 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Torslandaviken 15–18.11 (Bo Sobéus m fl).
Novemberfynd av stenskvätta är ovanliga och långt ifrån årliga och årets två fynd är därför anmärkningsvärda. Det förbleknar dock i jämförelse med 2011, då arten hade ett rekorduppträdande utan motstycke under senhösten och hela 17 stenskvättor sågs i november.
Johan Svedholm
Samtliga: Vår: Sammanlagt ca 135 ex 3.4–12.5. Höst: 1 1K Brudarebacken 18.9 (Leif Andersson). 3 ex str S Brudarebacken 29.9 (Lennart Alpman). 1 1K Tjälleviks mosse, Hönö 10–11.10 (Peter Hamrén m fl). 4 ex str S Götaledstoppen, Hisingen 11.10 (Johan Svedholm). 1 honfärgad Björkö 11.10 (Klas Rådberg m fl). 1–2 honor Västra begravningsplatsen 18–20.10 (Stefan Svensson). 1 ad hane Kortedala 18.10 (Ola Dahlbom). 1 ex Rörö 19.10 (Mattias Pozsgai). 1 hane Björlanda kile 29.10 (Bo Nilsson). 1 ex Torslandaviken 29.10 (Håkan Thorstensson). 1 ex str S Brudarebacken 25.11 (Jan-Åke Noresson).
Ringtraståret 2014 blev något i hästväg, till att börja med bjöd det på den högsta vårsumman sedan det legendariska rekordåret 1988, då hela 170 ringtrastar sågs under våren. När man trodde att det inte kunde bli bättre så pulveriseras dessutom formligen tidigare höstrekord (12 ex 2012) då hela 17 höstringtrastar sågs. Novemberfågeln utgör dessutom ett präktigt fenologirekord med 17 dagar tillgodo.
Johan Svedholm
Vinter: Januari–februari: 1 ex Stora Amundö 15–20.1 (Uno Unger m fl). 1 ex Hisingsparken 16.1 (Magnus Salmi). 1 ex Rörö 14.2 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Brännö 18.2 (Lars Hellman). December: 1 ex Torslandaviken 9–28.12 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Lagmansholmen 13.12 (Roger Eskilsson). 1 ex Hills golfbana, Mölndal 13.12 (Lars Eric Rahm). 1 ex Grässkär, Askim 14.12 (Conny Palm). 1 ex Brännö 27.12 (Ulf Lindell).
Hela nio vinterfynd är ett mycket högt antal, kanske beroende på de milda vintermånaderna. Under 2000-talet har antalet vinterfynd legat mellan ett och tolv exemplar.
Johan Svedholm
Häckningar: 1 par Hårssjön (Jan-Åke Noresson m fl). 1 par Lilla Oxhagen, Hisingen (Tommy Järås m fl). 1 par Trolldalen, Torslanda (Bengt Jalsborn). Fynd under häckningstid: 1 ex sj Storås, Angered 8.5 (Conny Palm m fl).
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt ca 32 ex. December: Sammanlagt ca 26 ex.
Relativt höga vintersiffror, vilket sannolikt får tillskrivas de milda vintermånaderna. Även om arten troligen har en liten och gles häckpopulation i rapportområdet så konstateras häckningar långt ifrån årligen. Årets tre säkra häckningar är säkerligen rekord och kan jämföras med att det tidigare under hela 2000-talet endast har konstaterats två häckningar.
Johan Svedholm
Vinter: Januari–februari: 1 ex Vargö 25.1 (Jan Mogol). 2 ex Balltorp, Mölndal 24–25.2 (Ivar Ivarsson m fl). 1 ex str N Brudarebacken 27.2 (Jon Håkansson). 1 ex Lagmansholmen 27.2 (Mats Raneström). 1 ex Kornhalls färjeläge, Säve 28.2 (Peter Strandvik). December: 1 ex Nya Varvet 2.12 (Albin Thorsson). 1 ex Götaledstoppen, Hisingen 4.12 (Christer Fält). 1 ex Galterö 9.12 (Osborne Lindberg m fl). 1 ex Torslanda golfbana 15.12 (Christer Fält).
Vinterfynd av dubbeltrast är nästan årligen förekommande, men efter att ha uteblivit helt under 2013 är arten nu tillbaka i stor stil med nio vinterfynd av tio individer, vilket faktiskt är den högsta summan under 2000-talet, undantaget trastinvasionsvintern 2009–2010.
Johan Svedholm