Duvor–ugglor

Turkduvan håller sina ställningar och en turturduva noterades. På ugglefronten var det något av ett mellanår – men en långstannande hökuggla värmde medan hornugglans kräftgång som häckfågel fortsatte.
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex sp Fridhem 18.2–13.8 (Per Lundgren). 1 ex sp Flaterna, Årekärr 10.4 (Jan Wahlberg). 1 par Pileröd, Rödbo 4.5 (Tom Ekman). 1 ex sp Bokedalen, Jonsered 4.5 (Per Lundgren m fl). 1 ex sp Hög, Hisingen 9.5–14.6 (Tommy Järås). 1 par sp Kvillehed, Nordre älv 10.5 (Elon Wismén m fl). 1 ex sp Medicinareberget 12.5 (Olle Löfqvist m fl). 1 ex sp Ragnhildsholmen 31.5 (Nils-Erik Nilsson). 1 ex bobesök? Ellesbo 7.6 (Per Björkman).
Vinter: 4 ex Uppegården, Säve 14.12 (Johan Svedholm).
Höga antal: 40 ex str SO Kippholmen, Björlanda 26.10 (Magnus Persson).
Nio revir är i paritet med förra årets rapporter och en relativt låg siffra sett till de senare åren. 2011 och 2012 rapporterades tolv respektive 14–15 revir. Inga större rastande flockar noterades i år men en flock på 40 ex sågs sträcka SO vid Kippholmen den 26 oktober.
Ola Bäckman
Höga antal: 7 850 ex str S Välen 13.10 (Tina Widén m fl). 6 830 ex str S Götaledstoppen 11.10 (Johan Svedholm). 5 902 ex str S Västra begravningsplatsen 11.10 (Stefan Svensson).
Sedan den kontinuerliga sträckbevakningen vid Smithska udden slutade ser vi i stort sett aldrig femsiffriga antal av ringduva längre, vilket inträffade flertalet gånger vid denna i särklass bästa lokal för duvsträcket. Årets sträcktoppar den 11 och 13 oktober är relativt höga för området i övrigt och det hade förstås varit högst intressant att veta hur antalet vid Smithska udden såg ut dessa dagar.
Ola Bäckman
Häckningar: 1 par Toleredskogen (Jörgen Arvidsson). Troliga häckningar: 1 par Bjurslätt, Hisingen (Johan Svedholm). 3 par Kungsladugård (Johan Ennerfelt m fl). 1 par Bagaregården (Göran Cederholm). 1 par Mossen, Hönö (Bo Brinkhoff m fl). Fynd under häckningstid: Observationer från 26 lokaler i Göteborgs kommun, 1 lokal i Mölndals kommun, 1 lokal i Härryda kommun och 9 lokaler i Öckerö kommun.
Höga antal: 82 ex Sandarna 9.11 (Stefan Svensson).
Endast en konstaterad häckning finns rapporterad i år. Antalet lokaler med observationer under häckningstid är dock högre än tidigare år och det finns ingenting som talar för att populationen är på nedgång. Antalet konstaterade häckningar varierar ganska kraftigt mellan åren och är troligen primärt en effekt av variationer i rapporteringsfrekvensen. Högstanoteringen är däremot ganska normal och som vanligt ses höga antal uteslutande i området Kungsladugård–Sjöbergen.
Ola Bäckman
Samtliga: 1 ex Torslandaviken 21.5 (Ola Wennberg).
Tjugonionde fyndet för rapportområdet men blott det sjunde under 2000-talet vilket är i linje med artens negativa trend i Europa. Maj är den bästa turturduvemånaden med totalt nio fynd följt av juni med sju fynd av arten.
Ola Bäckman
Häckningar: Totalt åtta revir varav tre lyckade häckningar och minst sex flygga ungar (Peter Strandvik).
Ett något bättre resultat jämfört med de senaste åren. Man kan säga att populationen är skör men stabil i Göteborgsområdet, där antalet revir pendlat mellan fyra och åtta stycken de senaste tio åren. I Bohuslän, där den största delen av den västsvenska populationen finns, är beståndet relativt stabilt med upp mot 50 revir.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex Hisingsparken 1.1–8.3 (Göran Gustavsson m fl).
Hökugglan vid Gunnestorps mosse i Hisingsparken upptäcktes redan under fjolårets sista dagar. Den etablerade ett vinterrevir i parken och sågs dagligen i sammanlagt 68 dagar och kvalificerar därmed in sig som den mest långstannande hökuggla som vi haft i Göteborgsområdet.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex sp Klippans naturreservat 4.3–5.4 (Martin Oomen m fl). 1 ex Hisingsparken 26.10 (Per Lundgren m fl). 1 ex Säteriet, Råda 14.11 (Johannes Löfqvist).
Sammanlagt tre fynd under året. Eftersom det inte förekom några invasionsrörelser under hösten så får det betecknas som ett ganska normalt uppträdande av denna karismatiska uggleart.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex Stora Amundö 8.4 (John Karlsson Rolander). 1 ex Hög, Hisingen 25.4 (Tommy Järås). 1 ex Stora Rävholmen, Gbg:s södra skärgård 30.10 (Gösta Olofsson). 1 1K Lindholmen, Hisingen 30.10 (gnm Tommy Järås).
Kräftgången fortsätter för hornugglan. Detta var tredje året i följd utan några rapporterade häckningar. Arten får nog snart betraktas som utgången som regelbunden häckfågel inom rapportområdet. I Bohuslän däremot rapporterades det om minst 27 ungkullar, det högsta antalet för 2000-talet, så nog finns det hopp om att vi ska kunna få hornugglan åter som häckfågel i framtiden. Hornugglan från Lindholmen hade flugit på ett fönster och fick rehabiliteras på Hög där den senare kunde släppas ut den 16 november.
Martin Oomen
Samtliga: Vinter: 1 ex Hönö 18.1 (Håkan Muller). 1 ex Stora Rävholmen, Gbg:s södra skärgård 3.12 (Gösta Olofsson). Vår: 8.3–9.5 gjordes 13 fynd av lika många exemplar. Höst: 8.10–23.11 gjordes 8 fynd av 9 exemplar.
Ett normalår både vad det gäller fyndbild och antal individer. Det enda avvikande var att sommarfynd uteblev för första gången sedan 2011.
Martin Oomen