Svanar och gäss

Svanåret blev en stillsam historia, där ovanligt få knölsvanar i Torslandaviken stack ut som en negativ överraskning. Bland gässen finns däremot några positiva nyheter, däribland de vitkindade gässen som vi nu har närmare 500 häckande par av.
Höga antal: 190 ex Killingsholmen, Askim 23.1 (Hans Wahlberg). 131 ad Torslandaviken 22.5 (Magnus Persson).
Antalet knölsvanar sommartid i Torslandaviken har störtdykt de senaste två åren. År 2005 räknades hela 920 ex och så sent som 2012 räkandes som mest 445 ex, men både 2013 och 2014 har topp­noteringarna rört mindre än 200 ex.
Magnus Rahm
Samtliga: Vår: Sammanlagt 40 ex 3.3–4.4. Höst: Sammanlagt 19 ex 17.10–13.11.
För den mindre sångsvanen lös skrällarna med sin frånvaro under 2014. Såväl vår- som höstsumman är högst normal, och fenologiskt var allt i sin ordning.
Magnus Rahm
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex Hårssjön 26.6 (Ove Ferling).
Höga antal: Vår: 372 ex str NO Kåhögsberget, Partille 8.3 (Magnus Unger). Höst: 230 ex str S Kråkudden, Hönö 9.11 (Osborne Lindberg m fl).
Observationen i Hårssjön är intressant, men det finns i övrigt inga indikationer om häckningar. Senaste konstaterade häckningen ägde rum 2012, i Häggsjön, vilket då var första gången sedan 1993. Den högsta vårsiffran står sig slätt mot tidigare år, vilket troligen kan förklaras med en mild senvinter och därmed utebliven ketchupeffekt.
Magnus Rahm
Samtliga: Januari: 7 ex str O Välen 5.1 (Silke Klick m fl). 2 ex förbifl Torslandaviken 5.1 (Niklas Aronsson m fl). 3 ex str N Karl Johans torg, Majorna 9.1 (Ola Bäckman). Vår: Sammanlagt 168 ex 11.2–17.3. Höst: Sammanlagt 176 ex 14.9–21.12. Övriga fynd: 1 ex Västra Nedsjön, Hindås 7.5 (Fredrik Andersson) och troligen samma exemplar Smedstorps ängar, Björketorp 23.5, 14.9 och 2.10 (Elon Wismén m fl).
Ett normalt sädgåsår som präglades av det milda vädret under både vår och höst. Vårsträcket kom igång ovanligt tidigt, och höststräcket pågick under nästan hela december. Smedstorpsgåsen, som brukar bli kvar med traktens kanadagäss när artfränderna dragit norrut, har nu setts varje år sedan 2009.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex Torslanda golfbana 1.1 (Mathias Theander m fl). 1 ex Öxnäs 28.11 (Bo Brinkhoff).
2010 var senast tundrasädgäss rapporterades från området, men man kan misstänka att en och annan slinker obemärkt förbi eftersom merparten av alla sädgäss som ses i området bara sträcker förbi.
Magnus Rahm
Samtliga: 9 ex str S Fotö 13.1 (Bo Brinkhoff m fl). 2 ex Öxnäs 25.2 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Tofter, Säve 27–28.2 (Jon Håkansson m fl). Upp till 6 ex Öxnäs 12–28.3 (Stig Carlsson m fl). 3 ex str Torslandaviken 29.3 (Magnus Persson). 6 ex str SV Torslandaviken 20.10 (Christer Fält m fl). 4 ex str S Arendalsudden 21.10 (Ola Wennberg). 20 ex str SV Brudarebacken 30.10 (Leif Andersson m fl). 1 ex str SV Brudarebacken – Välen 30.10 (Leif Andersson, Tina Widén m fl). 21 ex str S Styrsö 7.11 (Lars Davidsson). 10 ex str SV Brudarebacken–Välen, 22.11 (Leif Andersson, Hans Börjesson m fl). 3 ex str SO Torslandaviken 25.11 (Ulf Persson). 1 ex rast Uppegården, Säve–Öxnäs 16.12 (Benga Ragnewall m fl).
Cirka 90 ex är en normal årssumma. Att merparten av fynden görs på hösten är helt normalt, då gäss som är på väg från Norge till Danmark har en tendens att dyka upp hos oss.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ad Välen–Lunnagården–Fässberg 9–17.2 (Hans-Erik Hermansson m fl). 2 ad str NO Jonsered, Partille 24.2 (Erik Wallentin m fl). 6 ex str N Lagmansholmen, Säve 27.2 (Mats Raneström). 2 ex str NO Långe tånge, Öckerö 11.3 (Mats Raneström). 2 ad str O Välen 12.3 (Hans Börjesson m fl). 1 ex förbifl Torslandaviken 23.4 (Per-Erik Hagström m fl). 24 ex str S Brudarebacken 6.10 (Jan-Åke Noresson m fl). 24 ex str S Nordre älvs fjord, Björlanda 25.10 (Elon Wismén). 1 ex str SV Välen 30.10 (Tina Widén m fl). 1 1K Lunnagården–Välen 9–16.11 (Lars Eric Rahm m fl). 2 ex str SV Säteriet, Råda 22.11 (Johannes Löfqvist).
Totalt 66 ex är nytt rekord för området. Siffran domineras naturligtvis av de två flockarna om 24 ex. Dessa är faktiskt de två största bläsgåsflockar som setts i området sedan 1977.
Magnus Rahm
Höga antal: 1 900 ex Öxnäs, Säve 20.7 (Bo Nilsson). 1 800 ex str Brudarebacken 30.10 (Jan-Åke Noresson m fl).
Antalet grågäss har en tydligt stigande trend i området.
Magnus Rahm
Samtliga: Vår: Sammanlagt 5 fynd av 126 ex 29.4–25.5, med som mest 119 ex str O Östra Trollåsen–Sisjöns skjutfält 24.5 (Aimon Niklasson, Lars Eric Rahm). Sommar: 1 ad Välen–Askimsviken 1.7 (Göran Gustavsson m fl). 1 2K+ Stora Amundö 14.8 (Lennart Hansson). Höst: Sammanlagt ca 125 ex 23.9–31.10.
Ett bra år antalsmässigt. Vårflocken om 119 ex sticker ut som den klarast lysande stjärnan på den göteborgska prutgåshimlen – det var faktiskt den största flocken som rapporterats under hela 2000-talet.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex Torslandaviken 24.6 (Christer Fält m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 22.8 (Ola Bäckman m fl).
Uppträdandet varierar mycket från år till år, och två fynd av tre exemplar ligger inom den variationen. Däremot är det mycket ovanligt med sommarfynd. Tidigare under 2000-talet har det bara gjorts ett enda sommarfynd i området, nämligen den 3 juni 2006 då ett exemplar sträckte förbi Kråkudden.
Magnus Rahm
Häckningar: Minst 477 par, med största kolonin på Buskär (134 par) (Gösta Olofsson m fl).
Höga antal: 265 ex str Brudarebacken 30.10 (Jan-Åke Noresson m fl). 220 ex str S Kvillehed, Nordre älv 30.10 (Ola Bäckman). 165 ex str SV Välen 30.10 (Tina Widén m fl).
Det börjar bli svårt att hitta nya superlativ för att beskriva de vitkindade gässens framfart i skärgården. Efter att Gösta Olofsson genomfört ett imponerande inventeringsarbete i södra skärgården kan beståndet upptaxeras med över 100 %. Men då innehåller summan alltså nästan enbart södra skärgårdens gäss. I norra skärgården har ingen inventering skett, men som bekant häckar många vitkindade även där. I år fick vi också en rejäl portion av höststräcket. De tre höga siffrorna från den 30 oktober rör huvudsakligen olika individer – totalt nästan 600 ex.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ad Välen, Göteborg 5–9.5 (Eva Åkesson m fl).
Den dvärgkanadagås som sågs i Välen första gången 2011 gjorde även i år ett inte så oväntat besök.
Magnus Rahm