Sångare

Sångaråret hade höjdpunkter som tajgasångar­rekord och fynd av hök-, lund-, och busksångare, men också svackor i form av ett uselt gräshoppsångarresultat. Dessutom exceptionella novemberfynd av både ärt- och törnsångare.
Häckningar: Fynd under häckningstid: Sammanlagt ca 30 sjungande individer under april–juli.
Trettio sjungande gräshoppsångare är det sämsta resultatet sedan 2006, då lika många rapporterades. Under åren 2006–2013 har antalet legat mellan 41 och 54 individer. Frågan är om det rör sig om en reell beståndsminskning eller om det är skådaraktiviteten /rapporteringsfrekvensen som fallerar? 25 av fåglarna är hörda på Hisingen, vilket även det är betydligt lägre än vanligt.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex Vrångö 23.5 (Tina Widén m fl). 1 ex sj Lexby, Björlanda 31.5–10.6 (John Fjortoft Karlsen m fl).
Med årets observationer föreligger nu nio fynd i rapportområdet av denna östliga nattsångare. Båda fynden är relativt tidiga; Vrångöfyndet är fenologirekord med en dryg vecka, och Björlandafågeln tangerar tidigare fenologirekord, som innehas av ett fynd i Välen 2002.
Johan Svedholm
Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 7.9 (Stefan Andersson m fl). 1 ex Björkö 9.9 (Peter Hamrén). 1 ex ringmärkt Sudda, Hönö 12.9 (Björn Zachrisson).
Som vanligt görs enstaka septemberfynd av kärrsångare, och som vanligt utgörs en del av dessa av fåglar fångade i samband med ringmärkning. Dock har antalet rena fältfynd ökat på senare år, vilket kan ha att göra med ökad fältbestämningskunskap och medvetenhet om artens uppträdande.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 1K Tjälleviks mosse, Hönö 12.8 (Hans Zachrisson). 1 1K ringmärkt Sudda, Hönö 13.10 (Björn Zachrisson m fl).
Höksångaren verkar observeras oftare och oftare höstetid hos oss medan arten minskar kraftigt som häckfågel i Bohuslän (där den häckande populationen är så gott som helt utplånad) och Norge. Hur hänger detta ihop? En förklaring kan vara att de ungfåglar som når oss under höstarna kommer från östliga populationer, och i så fall kanske längre österut än de som finns i sydöstra Sverige. Under hösten 2014 sågs ovanligt många höksångare längs Västkusten och i västra Mellansverige, och med tanke på att så många upptäcktes på udda lokaler i inlandet i exempelvis Dalarna och Jämtland kan det misstänkas att mörkertalet var mycket stort. I rapportområdet föreligger nu 18 fynd av arten, varav 14 är gjorda under hösten.
Johan Svedholm
Sena fynd: 1 ex Hummerviken, Öckerö 21–26.11 (Hans Zachrisson m fl).
Ett exceptionellt sent fynd. Det sena datumet i kombination med att fågeln upplevdes som ovanligt brun, långt upp i nacken, skulle möjligtvis kunna indikera att fågeln hade ett östligt ursprung.
Johan Svedholm
Sena fynd: 1 ex Nordstaden, Göteborg 5.11 (Bo Brinkhoff m fl).
Liksom av ärtsångare gjordes även ett extremt sent fynd av törnsångare denna höst. Detta var det tredje novemberfyndet under 2000-talet av denna art som normalt lämnar oss i mitten av september. Fågeln höll till mitt i stan, vid Kronhusbodarna.
Johan Svedholm
Sena fynd: 1 ex Johanneshus, Askim 2.10 (Jan Wahlberg).
Fjortonde oktoberfyndet under 2000-talet. Arten lämnar i allmänhet våra breddgrader i första halvan av september.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex sj Ersdalen, Hönö 9–12.6 (Magnus Rahm m fl).
Hurra! Jubileum! Lundsångare fyller härmed tjugo fynd i rapportområdet, och det med ett fynd som är extremt typiskt såväl tidsmässigt (början av juni) som geografiskt (skärgården).
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex Svärttjärn, Härryda 20.9 (Håkan Thorstensson). 1 ex Skogen, Mölnlycke 23.9 (Pär Lydmark). 1 ex Delsjöområdet 27.9 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Backaplan, Hisingen 5.10 (Håkan Aronsson). 1 ex Slottsskogen 12–13.10 (Tina Widén m fl). 1 ex Gullbergsån, Stampen 14–15.10 (Mikael Forsman m fl).
Ett exceptionellt bra år för denna östliga vagrant. Sex fynd innebär rekord för rapportområdet (tidigare rekordnotering var fem fynd 2005) och justerar upp totalsumman till 32 fynd. Arten har nu varit årligt förekommande sedan 2010. Tidpunkterna är typiska, samtliga fynd i rapportområdet har gjorts under perioden 9 september–26 november.
Johan Svedholm
Vinter: Januari–februari: 1 ex Hönö kyrkogård 4.1 (Bengt Karlsson). 1 ex Torslandaviken 10–20.1 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Arendalsudden 18.1 (Ivar Ivarsson). 1 ex Slingan, Hönö 19.1 (Bengt Karlsson). December: 1 ex Torslandaviken 2.12 (Håkan Thorstensson). 1 ex Utbyfältet 6.12 (Lennart Strömberg). 1 ex Vrångö 13.12 (Stefan Svanberg). 1 ex Torslandaviken 23.12 (Lars Persson). 1 ex Skintebo hamn, Askim 27.12 (Jan Mogol).
Nio vinterfynd av gransångare är en saftig rekordsumma, även om viss dubbelräkning möjligen kan förekomma i Torslandaviksområdet. Tidigare högstanotering gällde sex fynd 2009, och årets rekordsumma torde tillskrivas de milda vintermånaderna, vilka sannolikt var snälla mot dessa små insektsätare.
Johan Svedholm