Flugsnappare–starar

Två fynd vardera av mindre flugsnappare och sommargylling vilket är i linje med de senaste årens uppträdande. Precis som i fjol gjordes ett skärgårdsfynd av en ung rosenstare, den här gången på Galterö.
Samtliga: 1 ex sj Mossens idrottsplats, Göteborg 23.5 (Per-Anders Svensson m fl).
Efter fjolårets rekord på hela tolv fåglar är vi i år tillbaka till det normala uppträdandet med enstaka fynd. Tidsmässigt är årets fågel ett högst normalt vårfynd.
Ola Bäckman
Häckningar: Uppskattningsvis ca 10 par Torslandaviken 15.5–6.7 (Stefan Svanberg m fl). Fynd under häckningstid: 2 par Hårssjön 1.4 (Ove Ferling). Upp till 30 ex Torslandaviken 4.4–23.8 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Mossen, Hönö 7.4 (Bo Brinkhoff). 2 ex Kippholmen, Björlanda 1.6–21.7 (Bo Brinkhoff). Upp till 4 ex Sudda, Hönö 15.6–8.8 (Bengt Karlsson m fl).
Höga antal: 40 ex Torslandaviken 11.10 (Magnus Persson). 25 ex Kippholmen, Björlanda 21.10 (Bo Brinkhoff m fl).
2014 var ett exceptionellt gott år för arten i Torslandaviken. Området är välbesökt och en uppskattning ger att minst tio par bör ha gått till häckning. Höga antal fanns inom området under hela häckningsperioden. Utöver Torslandaviken var uppträdandet sparsamt under häckningstid men häckning kan mycket väl ha skett i alla fall på Hönö och vid Kippholmen.
Ola Bäckman
Samtliga: 1 ex sj Stora Amundö 18.5 (Andreas Hagström m fl). 1 2K hane sj Askesby, Säve 26.5 (Lennart Larsson).
Nu har sommargyllingen varit årlig sedan 2008 i rapportområdet. I år föreligger två tidsmässigt typiska fynd från de fina gyllingmarkerna vid Askesby och Stora Amundö.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Slättås, Delsjöområdet (Martin Oomen m fl). 1 par Kållered (Bengt Hallberg). 1 par Harås, Björketorp (Mats Eriksson). 1 par Galterövägen, Brännö (Peter Strandvik m fl). 2 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). 1 par Hårssjön (Leif Andersson m fl).
Sju säkra häckningar noterades i år, och därutöver minst 15 revir, vilket ger 22 par av törnskator i området. Det är endast två färre än förra året då det bedömdes att täckningen varit god på grund av inventeringsarbetet med fiskgjusar.
Per Björkman
Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt 27–30 ex 1.1–27.4. Höst/vinter: Sammanlagt 43–51 ex 12.9–31.12.
Antalen för vinter/vår är relativt låga. Siffrorna förklaras dock av hösten 2013, då antalen var lägre än normalt. Sommarens häckning verkar dock ha varit god även för varfåglarna eftersom antalen då ligger över medel. Det stämmer väl överens med arter som fjällvråk och stenfalk som brukar ha liknande fyndbild som varfåglarna.
Per Björkman
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex Håle dal 8.3 (Freddy Persson). 1 ex Hög, Hisingen 10.3 (Tommy Järås). 1 ex Högen, Kållered 16.3 (Bengt Hallberg). 2 ex Björnaråsen, Partille 10.5 (Ingvar Björhall). 1 ex Fjälltorpet, Partille 16.5 (Ingvar Björhall). 1 ex Stentjärnarna, Landvetter 18.7 (Conny Palm). 1 ex Wendelsberg, Mölnlycke 26.7 (Fredrik Andersson).
Inga rapporter om häckningar har kommit in under året, och endast vid den normalt nötkråkesäkra lokalen Björnaråsen i Partille noterades två fåglar. Vi får dock anta att det inte är så illa ställt med dessa skygga fåglars häckning som det verkar, för under sensommaren och den tidiga hösten observerades lokala rörelser av nötkråkor i rapportområdets östra delar.
Per Björkman
Samtliga: Vår: 1 ex Askim 5.1 (Silke Klick m fl). 1 ex Galterö 12.3 (Roger Eskilsson). 1 ex Brudarebacken 24.3 (Leif Andersson m fl). 1 ex Välen 7.4 (Uno Unger). 2 ex Bärby 8.4 (Nils Abrahamsson). 1 ex Rådasjön 20.4 (Johannes Löfqvist). 1 ex Öckerö 23–26.4 Ola Wennberg m fl). 1 ex Torslandaviken 29.4–4.5 (Mathias Theander m fl). 1 ex Högsbo industriområde 21.5 (Johan Svedholm m fl). Höst: 2 ex Askim 18.8 (Silke Klick). 1 ex Välen 27.9 (Uno Unger m fl). 1 ex Majorna 16.10–14.12 (Elis Ölfvingson m fl). 1 ex Ryaverket 12.12 (Johan Svedholm). 1 ex Gullö 21–31.12 (Lars Gustafsson).
Totalt rör det sig om 12–16 individer i området, landskapsvis fördelade på 9–13 ex i Västergötland och 2–3 ex i Bohuslän. Hybrider med gråkråka ses regelbundet så förmodligen sker samhäckning i rapportområdet.
Per Björkman
Samtliga: 1 1K Galterö 14.8 (Ola Wennberg m fl).
För andra året i rad sågs en ung rosenstare i södra skärgården. 2013 sågs en på Vrångö och i år var det Galterös tur att få ett besök. Det var Galterös tredje fynd av rosenstare, de tidigare fynden består av en ungfågel som sågs den 17–18 augusti 2003 och en adult hane som observerades den 26 juli 2004.
Per Björkman